Vilniuje pradedama tvarkyti Aušros Vartų koplyčia
Šią sa­vai­tę pra­si­dės vie­no svar­biau­sių sos­ti­nės pi­lig­ri­mi­nių ob­jek­tų – Auš­ros Var­tų – ir ša­lia esan­čios Šv. Te­re­sės baž­ny­čios at­nau­ji­ni­mo dar­bai, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­ja.

Per dvejus metus planuojama atnaujinti prastos būklės fasado fragmentus, koplyčios langus ir langines, pagerinti vėdinimo sistemą.

Po rekonstrukcijos Švč. Gailestingumo Motinos paveikslą saugos specialus stiklas, bus įrengta Aušros Vartų lobyno ekspozicija. Ketinama sudaryti galimybę judėjimo negalią turintiems žmonėms apsilankyti koplyčioje.

Anot Vilniaus arkivyskupijos, dalis po Šv. Teresės bažnyčia esančio rūsio bus pritaikyta piligrimų reikmėms, bažnyčioje atnaujinti vitražai, restauruojama sieninė tapyba, skliautai, langai ir centrinės durys, atliekami kiti remonto darbai.

Galerijoje, jungiančioje Šv. Teresės bažnyčią su Aušros Vartų koplyčia, bus atnaujinami vargonai ir jiems skirta patalpa. Bažnyčioje, galerijoje ir koplyčioje planuojama įrengti bendrą vaizdo ir garso sistemą.

Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybos vadovas Mykolas Juozapavičius sakė, kad numatomas Aušros Vartų atnaujinimas nesukliudys koplyčioje apsilankyti rugsėjo pabaigoje Lietuvoje viešėsiančiam popiežiui Pranciškui.

Aušros Vartų koplyčia ir Šv. Teresės bažnyčia bus tvarkomos Europos Sąjungos (ES) paramos lėšomis. Numatoma, kad darbai atsieis daugiau nei 2,9 mln. eurų.