Popiežius Pranciškus: patikinu jus, kad ir toliau už jus melsiuos
Į Vil­nų šeš­ta­die­nį at­vy­kęs po­pie­žius Pra­nciš­kus dė­ko­jo už sve­tin­gu­mą bei pa­ti­ki­no to­liau pra­šy­sian­tis Die­vo pa­lai­mos vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms.

„Dėkoju už dosnų sutikimą ir svetingumą. Maloniai patikinu Jus ir Lietuvos žmones, kad ir toliau už Jus melsiuos ir prašysiu gausios Visagalio Dievo palaimos visiems. Pranciškus“, – tokius žodžius Katalikų bažnyčios vadovas įrašė Prezidentūros garbės svečių knygoje.

Oficialioje ceremonijoje prieš pokalbį Prezidentūros Baltojoje salėje įvyko apsikeitimas dovanomis: Pranciškus įteikė D. Grybauskaitei paveikslą – Kristaus ikoną-mozaiką, prezidentė Šventajam Tėvui dovanojo Lietuvos laisvės varpo kopiją ir kūrinio „Gloria Lietuvai“ įrašą.

Popiežius pristatė prezidentei iš Vatikano atvežtą dovaną.

Kaip nurodo Vatikanas, dovanota mozaika yra IX amžiaus Kristaus atvaizdo reprodukcija – pats atvaizdas rastas Šventojo Petro Bazilikoje Vatikane, virš Šventojo Petro kapo, po Popiežiškuoju Altoriumi.

Paveikslas vaizduoja Jėzų, laikantį atverstą evangeliją su žodžiais „Aš esu kelias ir tiesa, ir gyvenimas“ ir „Tas, kuris tiki manimi, bus gyvas“.

Pranciškus prezidentei įteikė ir keturias savo knygas bei Popiežiaus medalį.

Po maždaug pusvalandį trukusio pokalbio su D. Grybauskaite Šventasis Tėvas išėjo į Daukanto aikštę, kur jo laukė tūkstantinė žmonių minia, valdžios, visuomenės atstovai, diplomatai. Šalies vadovė ir pontifikas sakė kalbas.

Istorinio vizito atvykusį popiežių prezidentė kartu su šalies, Lietuvos katalikų bažnyčios vadovais, maldininkais, šeštadienio rytą pasitiko prie lėktuvo trapo Vilniaus oro uoste.

Vėliau šeštadienį popiežius Vilniuje melsis Aušros Vartuose, su jaunimu bendraus Katedros aikštėje.

Sekmadienį Šventasis Tėvas aukos Šv. Mišias Kauno Santakos parke, o popiet grįš į Vilnių ir apsilankys prie paminklo Vilniaus geto aukoms atminti bei pagerbs sovietų aukas Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje.