Popiežius Lietuvoje pagerbė nacių ir sovietų aukas
Po­pie­žius Pra­nciš­kus sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je pa­ger­bė na­cių ir so­vie­tų re­ži­mų au­kas, ir kvie­tė mels­tis, kad žmo­ni­ja to­kių nu­si­kal­ti­mų ne­be­kar­to­tų.

Katalikų bažnyčios vadovas popietę padėjo vainiką ir sukalbėjo tylią maldą prie paminklo buvusiame Vilniaus žydų gete, kurį nacistinė Vokietija sunaikino prieš 75 metus.

Vėliau popiežius apsilankė buvusiame KGB kalėjime įsikūrusiame Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje sovietų represijų aukoms. Šventąjį Tėvą lydėjo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, 1983 metais kalintas šiame kalėjime.

Lietuvos tikinčiuosius popiežius kvietė melsti Dievo „įžvalgumo dovanos“, kad žmonės galėtų laiku atpažinti tokių nusikaltimų „pražūtingas užuomazgas“.

„Visa Lietuva tai gali paliudyti, kai nukrečia šiurpas vien tik ištarus žodį Sibiras, arba getai Vilniuje, Kaune ir kitur“, – Mišiose Kaune sakė popiežius.

Per nacistinės Vokietijos okupaciją Lietuvoje išžudyta per 90 proc. iš daugiau kaip 200 tūkst. Lietuvos žydų.

Per sovietų okupaciją iš Lietuvos į tremtį ir lagerius ištremta per 275 tūkst. žmonių, žuvo daugiau kaip 20 tūkst. su okupantais kovojusių partizanų ir jų rėmėjų.