Popiežiaus vizitui – proginis medalis
Šį ru­de­nį, rug­sė­jo 22–23 d. po­pie­žius Pra­nciš­kus at­vyks­ta į Lie­tu­vą ir lan­ky­sis dvie­juo­se ša­lies mies­tuo­se, Vil­niu­je ir Kau­ne. Šiam is­to­ri­niam vi­zi­tui at­min­ti „Mo­ne­tų na­mai“ nu­kal­dins pro­gi­nį me­da­lį, sa­ko­ma pra­ne­ši­me spau­dai. 

Popiežiaus atvykimo į Lietuvą proga bus nukaldintas 40 mm skersmens atminimo medalis iš vario-nikelio lydinio. Medalio averse bus pavaizduota oficiali šio vizito emblema, o reverse – Popiežiaus Pranciškaus herbas ir šūkis „MISERANDO ATQUE ELIGENDO“ bei leidimo metai – 2018-ieji. Lotynišką frazę galima versti kaip „išsirinkdamas pažvelgė į jį su gailestinga meile“. Tai ištrauka iš Bedos Garbingojo homilijos, kurioje aiškinamas Evangelijoje pagal Matą aprašytas pašaukimas.

Medalio tiražas bus griežtai ribojamas ir sieks 15 tūkst., viena šeima galės įsigyti tik 1 medalį, jo kaina – 1 eur ir pristatymo išlaidos.

„Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje – ypatinga šventė Lietuvos žmonėms, kartu ir istorinis įvykis, kurio laukia ne vienas Lietuvos gyventojas ir šalies svečias, šia proga atvykstantis į Vilnių ar Kauną. „Monetų namai“ prisideda įtvirtinant šio įvykio atminimą ir išleidžia šiai progai skirtą medalį. Tikime, kad žmonių bendrystė ir kartu praleistas laikas yra prisiminimai, prie kurių yra gera sugrįžti“, – sakė „Monetų namų“ rinkodaros vadovė Baltijos šalims Ieva Galiauskienė.

Medalio tiražas bus griežtai ribojamas ir sieks 15 tūkst., viena šeima galės įsigyti tik 1 medalį, jo kaina – 1 eur ir pristatymo išlaidos.

Šie metai Lietuvai yra ypatingi, nes tokio pasaulinio lyderio vizito laukiama šaliai švenčiant atkurtos valstybės 100-etį. Tai apie Lietuvos žmonių tikėjimą ir nepriklausomybę primins visam pasauliui.

Popiežiaus Pranciškaus vizitas bus dvejopas – ganytojiškas ir valstybinis. Pagal sudarytą darbotvarkę Lietuvoje per dvi dienas susitikimai su Šventuoju Tėvu vyks bent septyniose vietose, tad Lietuvoje bus labai daug progų popiežiui susitikti su žmonėmis. Kiekvienai popiežiaus Pranciškaus vizito dienai Lietuvoje numatyta ir po vieną didįjį susitikimą. Atvykęs iš Romos į Lietuvą, Šventasis Tėvas šeštadienį, rugsėjo 22 d., dalyvaus susitikime su jaunimu Vilniuje, Katedros aikštėje, o sekmadienį Kaune aukos Šv. Mišias Santakos parke.

Popiežiaus vizitas Lietuvoje yra kelionės po visas tris Baltijos šalis dalis. Planuojama, kad popiežius Pranciškus rugsėjo 24 d., pirmadienį, lankysis Rygoje, o rugsėjo 25 d., antradienį, tęs kelionę Taline.

Prieš 25-erius metus, 1993 m., taip pat rugsėjį, Lietuvoje lankėsi Jonas Paulius II. Tai buvo pirmasis Šventojo Tėvo apsilankymas buvusioje Sovietų Sąjungos teritorijoje. Ši žinia apskriejo pasaulį ir parodė popiežiaus paramą Lietuvos žmonėms.

„Lietuva – tyli liudininkė karštos meilės religijos laisvei, kuri, kaip ne kartą pabrėžiau, yra visų kitų žmogiškų ir visuomeninių laisvių pagrindas“, – 1993 m. pabučiavęs Lietuvos žemę kalbėjo Jonas Paulius II.

Apaštališkos kelionės metu Jonas Paulius II aplankė Vilnių, Kauną, Kryžių kalną ir Šiluvą. Išvykęs iš Lietuvos jis susitiko su žmonėmis Latvijoje ir Estijoje.