Popiežiaus viešnagės metu šiukšles rinks naktimis
Sa­vait­ga­lį ti­kin­tie­ji, ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir ki­tų pa­sau­lio ša­lių, užp­lūs sos­ti­nę. Dau­ge­ly­je mies­to vie­tų, ku­rio­se po­pie­žius Pra­nciš­kus bend­raus su mi­nia, at­lie­kų su­rin­ki­mu rū­pi­na­si UAB „VSA – Vil­nius“. Įmo­nė tei­gia esan­ti pa­si­ren­gu­si is­to­ri­niam vi­zi­tui.

„Darysime viską, kad vilniečiai ir miesto svečiai sutiktų popiežių švariame mieste. Bendrovė savo iniciatyva rugsėjo 21 – 22 dienomis dirbs ne dienomis, kaip numatyta grafikuose, o naktimis. Prašome gyventojų supratimo ir pagalbos. Jei Jūsų atliekos buvo išvežamos savaitgalio dienomis, palikite konteinerius prieinamose neužrakintose vietose kaip numatyta taisyklėse iki pat ryto. Popiežiaus Pranciškaus vizito metu bendrovė „VSA – Vilnius“ pasirengusi dirbti tiek, kiek reikės. Nuo šiandien dar labiau įmonės vadybininkai stebės padėtį ir, jei reikės, mesime papildomus pajėgumus „, – sakė UAB „VSA – Vilnius“ Paslaugų organizavimo vadovas Laurynas Kazlauskas.

UAB „VSA – Vilnius“ šiuo metu dirba 149 darbuotojai. Įmonės administracija prašo vilniečių būti pakantiems atliekų tvarkytojams, kurie savaitgalį galimai sudrums jų ramybę – dėl eismo ribojimo sostinėje komunalininkų šiukšliavežiai dirbs nuo 22 iki 6 val.