Popiežiaus Mišiose Kaune – dėmesys nacių ir sovietų aukoms
Po­pie­žius Pra­nciš­kus per šven­tas Mi­šias Kau­ne sek­ma­die­nį pa­ger­bė na­cių ir so­vie­tų re­ži­mų au­kas, ir kvie­tė mels­tis, kad žmo­ni­ja to­kių nu­si­kal­ti­mų ne­be­kar­to­tų.

Kauno Santakoje Katalikų bažnyčios vadovas Viešpaties Angelo maldoje kalbėjo apie Vilniaus žydų geto sunaikinimą prieš 75 metus ir meldėsi, kad ateityje žmonės gebėtų atpažinti „pražūtingas užuomazgas“.

„Prieš 75 metus ši tauta matė galutinį Vilniaus geto panaikinimą; tokiu būdu užbaigiant prieš dvejus metus pradėtą tūkstančių žydų naikinimą“, – sakė popiežius Pranciškus.

„Prisimindami šiuos laikus, prašykime Viešpatį, kad suteiktų mums įžvalgumo dovaną, kad galėtume laiku atpažinti pražūtingas užuomazgas, pasirodančias įvairiais pavidalais, kurie atrofuoja to nepatyrusių kartų širdį, kad jie nepasiduotų sirenos giesmių vilionėms“, – kalbėjo pontifikas.

Prisimenant geto sunaikinimą, rugsėjo 23-ioji minima kaip Lietuvos žydų genocido diena.

Per Mišias, dalyvaujant 100 tūkst. tikinčiųjų, popiežius taip pat prisiminė sovietų vykdytų trėmimų aukas, sakydamas, kad „visa Lietuva gali paliudyti, kai nukrečia šiurpas vien ištarus žodį Sibiras“.

Vėliau sekmadienį Katedroje su dvasininkais, seminaristais ir pašvęstaisiais iš Baltijos šalių susitikęs popiežius savo kalboje minėjo greta jo sėdėjusio arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir kitų sovietines represijas kentėjusių Lietuvos dvasininkų pavyzdį.

„Prisiminkite savo kankinius, prisiminkite, kad jie niekados nebijojo“, – pradėdamas savo kreipimąsi ragino popiežius.

„Jūs, kurie esate vyresnio amžiaus, – kaip galiu nepaminėti arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus – žinote, ką reiškia liudyti ištvermę kentėjimuose, ką reiškia „viltis, kai nėra jokios vilties“, – kalbėjo Šventasis Tėvas.

„Prieš jus naudota prievarta dėl to, kad kovojote gindami pilietinę bei religinę laisvę, šmeižtai, įkalinimai ir tremtys nepalaužė jūsų tikėjimo į Jėzų Kristų, istorijos Viešpatį. Todėl daug turite mums ką pasakyti ir daug ko pamokyti. Taip pat galite daug ką patarti, nesmerkdami tariamo pačių jauniausiųjų silpnumo“, – sakė jis.

Sekmadienį Vilniuje popiežius Pranciškus dar aplankys paminklą geto aukoms atminti Rūdninkų skvere bei Okupacijų ir laisvės kovų muziejų, buvusius KGB rūmus, kur 1983 metais kalėjo S. Tamkevičius.

Rugsėjo 23-ioji Lietuvoje minima kaip Lietuvos žydų genocido diena. Tą dieną 1943 metais likviduotas Vilniaus getas.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvoje gyveno daugiau nei 200 tūkst. žydų. Vokietijos okupacijos metais daugiau kaip 90 proc. iš jų nužudė naciai ir vietos kolaborantai.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro duomenimis, per sovietų okupaciją iš Lietuvos į tremtį ir lagerius ištremta daugiau nei 280 tūkst. žmonių.