Policija pasiruošusi apsaugoti popiežių
Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Ed­var­das Ši­le­ris sa­ko, kad po­li­ci­ja yra pa­si­ruo­šu­si maž­daug po mė­ne­sio vyk­sian­čiam po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus vi­zi­tui. Tre­čia­die­nį per pra­ty­bas Vil­niu­je ir Kau­ne apie 200 po­li­ci­nin­kų iš­ban­dė 13 įvai­rių si­tua­ci­jų – pa­vyz­džiui, kaip veik­ti, jei užt­ver­ta ma­gis­tra­lė, esą po­pie­žius ne­ga­li va­žiuo­ti į Kau­ną.

„Esam identifikavę veiklos trūkumus, esame pasirengę, tačiau tobulėjimui yra vietos – ryšio palaikymas, koordinacija tarp pajėgų“, – spaudos konferencijoje Policijos departamente sakė E. Šileris.

Pasak jo, paties popiežiaus apsauga vizito metu rūpinsis Vadovybės apsaugos departamento pareigūnai, policija rūpinsis renginio dalyvių saugumu: vykdys nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevenciją.

Pratybose dalyvavo Vilniaus ir Kauno apskričių policijos komisariatų pareigūnai, Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kovotojai, kelių policininkai, Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, Lietuvos policijos mokyklos kursantai.

Planuojama, kad per popiežiaus vizitą kasdien dirbs maždaug po 1 tūkstantį policininkų, be to, planuojama įsigyti naujos ryšio technikos.

Pasak E. Šilerio, tai bus pirmas toks išbandymas Lietuvos policijai, nes iki tol policijai tekdavo palaikyti tvarką daug mažesnės trukmės ir ne tokiuose gausiuose renginiuose.

Su popiežiumi atėję susitikti žmonės bus tikrinami – pareigūnai tikrins didelius daiktus.

Policijos pratybos vyko Kaune Santakoje, arkikatedroje bazilikoje, „Žalgirio“ arenoje, Vilniuje – prie buvusio žydų geto sienos, Genocidų aukų muziejuje, prie apaštališkosios nunciatūros.

Pratybose dalyvavo apie 20 proc. policijos pareigūnų, kurie dirbs ir Šventajam Tėvui atvykus į Lietuvą.

Popiežius Pranciškus Lietuvoje lankysis rugsėjo 22–23 dienomis.

Policijos vadovybė dėl popiežiaus vizito buvo prašiusi papildomo finansavimo, tačiau pinigų negavo. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas E. Šileris portalo 15min.lt studijoje rugpjūčio pradžioje teigė, kad policijai kukliausiais skaičiavimais, dėl vizito reikėtų papildomų 600 tūkst. eurų.

Pasak E. Šilerio, įvedus suminę laiko apskaitą, dėl apmokėjimo už darbą problemų neturi kilti.