Nemalonus skandalas prieš popiežiaus vizitą Latvijoje
Lat­vi­jo­je vie­nas ka­ta­li­kų ku­ni­gas bu­vo areš­tuo­tas dėl įta­ri­mų, kad iš­ža­gi­no pro­ti­nę ne­ga­lią tu­rin­čią pre­ky­bos žmo­nė­mis au­ką, tre­čia­die­nį, ar­tė­jant ne­kan­triai lau­kia­mam po­pie­žiaus vi­zi­tui, pa­skel­bė sos­ti­nės Ry­gos po­li­ci­ja.

Taip pat areštuotas antras vyras, įtariamas prekyba žmonėmis.

Byla šokiravo šią Baltijos valstybę, besirengiančią rugsėjo 22 dieną prasidėsiančiam popiežiaus Pranciškaus vizitui.

„Vienas įtariamųjų „pristatė“ bejėgę auką už tam tikrą mokestį; Bažnyčios atstovas, kuris buvo galutinis pirkėjas, sumokėjo mokestį, o tada įvykdė smurtinių lytinių nusikaltimų prieš auką“, – sakė policijos kovos su prekyba žmonėmis ir sąvadavimu grupės vadovas Armandas Lubartas.

Įtariamas 73 metų kunigas Pavelas Zeilia dirbo Agluonos-Rėzeknės vyskupijoje Rytų Latvijoje, kur per keturių dienų kelionę po tris Baltijos valstybes lankysis popiežius Pranciškus.

P. Zeilios advokatas kategoriškai neigė įtarimus, o Rėzeknės vyskupija pareiškė, kad P. Zeilia, kol nenuteistas, turi būti laikomas nekaltu.

Įtarimai P. Zeiliai yra naujausias lytinio išnaudojimo skandalas Katalikų Bažnyčioje, kurią praėjusį mėnesį sukrėtė JAV ataskaita dėl vaikų lytinio išnaudojimo. Ataskaitoje teigiama, jog Pensilvanijos valstijoje daugiau kaip 300 kunigų „grobuonių“ septynis dešimtmečius išnaudojo daugiau kaip 1 tūkst. vaikų.

Popiežius sugriežtino savo kritiką šiuo skandalingu klausimu, bet vis dar yra spaudžiamas daryti esmines permainas.

P. Zeiliai gresia įkalinimas iki 20 metų, jeigu bus pripažinta jo kaltė dėl lytinio išnaudojimo. Kitam bylos įtariamajam gresia 12 metų laisvės atėmimo už prekybą žmonėmis.