Katedros aikštės scenos popiežiui Pranciškui dekoracijos: ką reiškia kojos, rankos ir ausys
Sce­no­je, skir­tos po­pie­žiui Pra­nciš­kui su­si­tik­ti su žmo­nė­mis, si­dab­ro spal­va spin­di kry­žiai, šir­dys, ko­jos, ran­kos, au­sys. Kaip pa­aiš­ki­no šią sce­nog­ra­fi­ją kū­ru­si me­ni­nin­kė Si­gi­ta Šim­kū­nai­tė, tai yra va­di­na­mie­ji vo­tai. Jie sim­bo­li­zuo­ja as­me­ni­nius pra­šy­mus, įža­dus ar pa­dė­kas už gau­tas ma­lo­nes.

Popiežiaus Pranciškaus susitikimui su jaunimu Vilniaus Katedros aikštėje sumontuota scena. Jau galima matyti, kokia scenografija – baltos ir sidabro spalvos, su rožių žiedais, kryžių, širdžių, rankų ir kojų simboliais.

Scenografiją kūrusi menininkė Sigita Šimkūnaitė per pokalbį su LŽ papasakojo apie savo sumanymą, paaiškino ką reiškia tie simboliai.

Siūlymą kurti scenografiją scenai Katedros aikštėje, skirtai popiežiaus Pranciškaus atvykimui, teatro ir kino dailininkė S. Šimkūnaitė gavo pavasarį – kovo pabaigoje ar balandžio pradžioje. Po mėnesio jau buvo sukūrusi pirmuosius eskizus. Kai Vilniaus vyskupija patvirtino, ėmėsi konkretaus darbo. Medžiagas reikėjo rasti tokias, kurios nebijotų lietuviško klimato akibrokštų: vėjo, lietaus, sniego... Rado. Eskizus reikėjo paversti projektu ir jį įgyvendinti, tai yra padaryti nemažos apimties scenografiją. Šie, pasitelkus komandą, irgi atlikti.

„Aišku, reikėjo laiko sugalvoti technologiją, – teigė S. Šimkūnaitė. – Kaip padaryti, kaip atlikti greitai ir taupant pinigus. Buvo testų ir bendro galvojimo gamybos metu. Tarkime, kaip greitai ir efektyviai pagaminti tuos votus.“

Aptaisais aprėpiami Dievo Motinos paveikslai, Lietuvoje paplito dar XVII a. pirmojoje pusėje. Kiek vėliau imti puošti šventųjų paveikslai. Prie stebuklingų paveikslų kabinami votai – širdutės, rankos, kojos pavidalo brangių metalų dirbiniai, kaip padėkos ženklai už patirtas malones, išgijimus.

Šią idėją scenografijai kurti ir panaudojo menininkė. Sidabro spalvos votai buvo išlieti iš poliuretano, atskleidė S. Šimkūnaitė. O pirmąjį scenos planą puošiantys balti rožių žiedai – iš statybinės medžiagos. „Kadangi orai Lietuvoje nenuspėjami, ar saulė švies, ar lietus lis, ar sniegas snigs, teko paieškoti tokių medžiagų, kurios būtų atsparios klimato netikėtumams“, – sakė dailininkė.

Baltą ir sidabro spalvas scenografijai kurti S. Šimkūnaitė pasirinko, nes pirmoji viltinga, o pastaroji pagal tai, kad votai būna iš brangių metalų, tarp kurių – ir sidabras.

„Kadangi šie metai paskelbti Trakų Dievo Motinos metais, scenografijos tema buvo pagal šį paveikslą. Jis garsus stebuklais ir malonėmis, patiko mintis, kad žmonės neša ir aplink paveikslą kabina votus kaip asmenines padėkas ir viltis iš Dievo malonės. Kadangi paveikslui buvo nukaldintas apkaustas tarsi drabužis, o jame vaizduojama gėlynas, scenografijai panaudojau gėles. O rožė yra vienas iš Marijos simbolių. Todėl ir sumaniau tokias scenos dekoracijas, – pasakojo menininkė. – Paveikslas buvo kūrybinė inspiracija. Kiek žinau, jis bus eksponuojamas pačioje aikštėje – ant mažos, apvalios scenos.“

***

Votas – asmeninės padėkos, įžado arba prašymo ženklas, aukojamas viešoje maldos vietoje. Krikščionių kultūroje votai itin paplito kaip liaudies maldingumo forma. Toks pavadinimas kilo nuo lotyniško žodžio „votum“, reiškiančio linkėjimą, dovaną, pažadą. Daugelyje Europos šalių šie ženklai ir dabar vadinami lotyniškai – „ex voto“ (pagal duotą pažadą).

Vis dėlto dažniausiai votais vadinami nedideli gautų Dievo malonių padėkos ženklai, Bažnyčios istorijoje žinomi jau nuo V a. – tai žmogaus kūno dalių formos (akies, kojos, rankos ir pan.) votai, dažniausiai gaminami iš aukso, sidabro ar paauksuoto vario ir tvirtinami prie ypatingai garbinamo šventojo atvaizdo: stebuklingo paveikslo, statulos, relikvijų saugojimo vietos – altoriaus, relikvijoriaus. Tokie votai paprastai aukojami atsidėkojant už stebuklingą išgijimą, prašant pagalbos ligoje ar ištikus nelaimei. Voto forma pasirenkama atitinkamai patirtai/prašomai Dievo malonei: pav. pasveiko akys – akytės forma, įvyko seniai trokštama kelionė – kojytė… Visas gautas malones ir žmogų su Dievu siejantį nepaliaujamos meilės ryšį simboliškai išreiškia širdelė – populiariausias ir, ko gero, daugiausiai prasmių turintis votas.

Pagal pakuta.lt