Kaip atvykti į susitikimus su popiežiumi Pranciškumi?
Rug­sė­jo 22–23 die­no­mis su Lie­tu­vos žmo­nė­mis su­si­tik­ti at­vyks­ta po­pie­žius Pra­nciš­kus. Su­tik­ti po­pie­žių į Vil­nių ir Kau­ną kvie­čia­mi vi­si Lie­tu­vos žmo­nės. Pa­ma­ty­ti Pra­nciš­kų bus ga­li­ma ne tik su­si­ti­ki­muo­se, bet ir gat­vė­se, ku­rio­se svei­kin­si­me po­pie­žių, va­žiuo­jan­tį pa­pa­mo­bi­liu, sa­ko­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Keliaujantys pavieniui ar mažomis grupelėmis kviečiami:

– nuo rugsėjo 10 d. įsigyti traukinio bilietus į papildomus traukinius;

– iš šeštadienio į sekmadienį nemokamai nakvoti Kauno mokyklose (būtina išankstinė registracija iki rugsėjo 10 d.; reikalingas miegmaišis ir kilimėlis);

– naudotis miestų viešuoju transportu (nemokamas šeštadienį – Vilniuje; sekmadienį – Kaune);

– atvykstantys automobiliais – iš anksto peržiūrėti eismo ribojimo schemas tinklalapyje www.popieziausvizitas.lt ir numatyti laiko kelionei.

Grupės, kurios nori laiku atvykti į susitikimus, kviečiamos:

– keliauti „Lietuvos geležinkelių“ traukiniais (vyksta grupių registracija);

– užregistruoti autobusą, kad jam būtų paskirta parkavimo vieta Vilniuje ir Kaune;

– iš šeštadienio į sekmadienį nemokamai nakvoti Kauno mokyklose (būtina išankstinė registracija iki rugsėjo 10 d.; reikalingas miegmaišis ir kilimėlis).

Į daugelį susitikimų su popiežiumi kvietimai nėra reikalingi, taigi visi kviečiami atvykti į įvykių vietas ar prieigas. Prašome planuoti savo kelionę iš anksto, pasitikrinti rekomenduojamą atvykimo laiką tinklalapyje www.popieziausvizitas.lt/programa.

Šventasis Tėvas šeštadienį Vilniuje kalbės S. Daukanto aikštėje, melsis Aušros Vartų koplyčioje, susitiks su jaunimu Katedros aikštėje. Žmonės kviečiami į papamobilio kelią – nuo Aušros Vartų pro Subačiaus apžvalgos aikštelę iki Katedros aikštės ir nuo Katedros aikštės iki nunciatūros Antakalnyje.

Sekmadienį žmonės kviečiami iki 8 val. ryto atvykti į Kauno Santaką, kur popiežius 10 val. aukos šv. Mišias. Programa Santakoje prasidės 5 val. ryto, kviečiame visus atvykti kuo anksčiau. Popietę popiežius nuo Kauno arkivyskupijos kurijos iki katedros sveikins žmones važiuodamas papamobiliu ir katedroje susitiks su dvasininkais, pašvęstaisiais, seminaristais.

Grįžęs į Vilnių Pranciškus sustos Vilniaus geto teritorijoje pagerbti holokausto aukas; vėliau jis lankysis Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje ir melsis prie greta esančio paminklo. Visi kviečiami stebėti šį įvykį Lukiškių aikštėje. Po jo popiežius papamobiliu keliaus į nunciatūrą.

Išankstinė registracija buvo skelbta tik į du susitikimus: susitikimą su jaunimu Katedros aikštėje Vilniuje ir šv. Mišias Santakos parke Kaune. Žmonės, kurie registravosi į šiuos susitikimus, kviečiami nepamiršti savo kvietimų.