Dovanos popiežiui: iš Estijos – e-pilietybė, iš Lietuvos – varpas
Šian­dien po­pie­žius Pra­nciš­kus ta­po 37 647-uo­ju Es­ti­jos e-gy­ven­to­ju, pre­zi­den­tei Kers­ti Kal­ju­laid įtei­kus jam e-gy­ven­to­jo skait­me­ni­nę kor­te­lę, ra­šo teh­ni­ka.pos­ti­mees.ee.

Estija yra pirmoji šalis pasaulyje, nuo 2014 metų teikianti elektroninės tapatybės dokumentus, kad žmonės galėtų saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis. E-gyventojų programa taip pat yra naudinga verslininkams, nes naudodamiesi šia platforma jie gali steigti naujas įmones internete ir valdyti jas iš bet kurios pasaulio vietos.

Popiežius pranciškus yra pirmasis kitos valstybės vadovas, tapęs e-gyventoju. E-gyventojo statusą turi keli kitų valstybių vyriausybių vadovai – Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe, Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Liuksemburgo premjeras Xavieras Bettelis.

E-gyventojų bendruomenė nepaliauja augti, o Estijos e-gyventojai šiuo metu gyvena 157 šalyse.

Lankydamasis Lietuvoje iš prezidentės Dalios Grybauskaitės popiežius Pranciškus dovanų gavo simbolinį Laisvės varpą ir kūrinio „Gloria Lietuvai“ įrašą.

Latvija popiežiui Pranciškui padovanojo po Latvijos Nepriklausomybės atkūrimo išleistą Henriko Latvio kroniką bei kompaktinį diską su Sergejaus Prokofjevo muzika, įrašyta diriguojant latviui dirigentui Mariui Jansonui.