8 dalykai, kuriuos galima ir 13 dalykų, kurių draudžiama turėti susitikime su popiežiumi
Lie­tu­vos po­li­ci­ja pa­tei­kė są­ra­šą da­ly­kų, ką ga­li­ma ir ką drau­džia­ma tu­rė­ti su­si­ti­ki­me su po­pie­žiu­mi Pra­nciš­ku­mi, ku­ris Vil­niu­je ir Kau­ne lan­ky­sis šį sa­vait­ga­lį – rug­sė­jo 22–23 d. 

8 dalykai, kuriuos galima bus turėti susitikimuose su popiežiumi:

1. Sulankstomos kėdės;

2. Pledai;

3. Maistas;

4. Vanduo ir kiti nealkoholiniai gėrimai (rekomenduojama ne stiklinė tara, leidžiami termosai);

5. Vaikiški vežimėliai;

6. Vėliavos;

7. Fotoaparatai;

8. Apsiaustas nuo lietaus (nerekomenduojama neštis skėčių).

13 dalykų, kurie yra draudžiami:

1. Ginklai ir jų sudedamosios dalys, muliažai;

2. Sprogmenys ir pirotechnikos gaminiai;

3. Kirviai, daiktai, kuriuos galima panaudoti, kaip ginklus ar sužeisti;

4. Nuodingos, degios, cheminės medžiagos ar skysčiai;

5. Medžiagos, įrenginiai, skysčiai, skleidžiantys jonizuojančią spinduliuotę, infekcinę ar biologinę taršą;

6. Peiliai;

7. Kitos priemonės, kurias renginio saugumą užtikrinantys pareigūnai priskiria prie pavojingų;

8. Žirkles;

9. Kopėčias;

10. Dviračiai;

11. Paspirtukai ir motorizuotos transporto priemonės;

12. Bepilotės skraidyklės;

13. Gyvūnai.