20 tūkst. žmonių – tiek popiežiaus vizito metu ruošiasi pervežti „Lietuvos geležinkeliai“
Pa­grin­di­nis po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus vi­zi­to Lie­tu­vo­je ve­žė­jas „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ruo­šia­si re­kor­di­niam ke­lei­vių skai­čiui – pla­nuo­ja­ma, kad vi­zi­to me­tu marš­ru­tu Vil­nius-Kau­nas ir at­gal bus per­vež­ta dau­giau nei 20 tūkst. žmo­nių, sa­ko­ma įmo­nės pra­ne­ši­me spau­dai. Trau­ki­niais į lai­ki­ną­ją sos­ti­nę ir at­gal va­žiuos ir tūks­tan­tis sa­va­no­rių, ku­riuos, įver­ti­nę vi­zi­to svar­bą Lie­tu­vai ir jos žmo­nėms, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ įsi­pa­rei­go­ja vež­ti ne­mo­ka­mai.

Rekordiniam vežimui „Lietuvos geležinkeliai“ išnaudos visus turimus riedmenis, tinkamus šiems reisams – vizito savaitgalį į Kauną ir atgal kursuos daugiau nei 60 traukinių.

Jau nuo kitos savaitės, rugpjūčio 27 d., pradedama grupinių bilietų rezervacija į traukinius Vilnius-Kaunas-Vilnius, važiuosiančius rugsėjo 21–23 dienomis. Prekyba bilietais prasidės rugpjūčio 30 d. Traukinių išvykimo ir atvykimo laikai priderinti prie dviejų didžiųjų susitikimų su Šventuoju Tėvu Kaune ir Vilniuje.

„Susitikimas su popiežiumi Pranciškumi – svarbi, istorinė akimirka. Stengiamės, kad žmonės į šiuos susitikimus galėtų vykti saugiai ir patogiai, tad vizito savaitgalį maršrutu Vilnius-Kaunas ir atgal važiuos didžiausio sąstato traukiniai, bus ir papildomų reisų“, – sako „Lietuvos geležinkelių“ generalinio direktoriaus pavaduotojas, Keleivių vežimo direkcijos direktorius Linas Baužys.

Iki rugsėjo 9 d. bus parduodami tik grupiniai bilietai, o nuo rugsėjo 10 d. bilietus įsigyti galės ir pavieniai asmenys. Maršrutu Vilnius-Kaunas-Vilnius kursuos dviaukščiai traukiniai, juose yra sėdimų ir stovimų vietų. Bilietai į šiuos traukinius – be vietų numeracijos, tad kelionės metu sėdėti norintys keleiviai į traukinius turėtų atvykti kiek anksčiau.

Dėl grupinių bilietų pardavimo per parapijas bus galima kreiptis į „Lietuvos geležinkelius“ jau nuo pirmadienio, o pavienius bilietus nuo rugsėjo 10 d. bus galima įsigyti įprastais būdais – internetu www.traukiniobilietas.lt arba kasose. Kviečiame nelaukti ir bilietais pasirūpinti kuo anksčiau, nes į visus reisus bus parduodami tik išankstiniai bilietai, tad traukinio išvykimo dieną bilietų įsigyti nebepavyks.

Rugsėjo 22 d. vyks popiežiaus susitikimas su jaunimu Vilniuje, rugsėjo 23 d. – šv. Mišios Kauno Santakoje. Vilniuje popiežių bus galima sutikti S. Daukanto aikštėje, prie Aušros Vartų, kelyje nuo Aušros Vartų į Katedros aikštę, kur vyks Jaunimo susitikimas, o po jo – kelyje į Apaštalinę nunciatūrą. Sekmadienį po šv. Mišių Kauno Santakos parke popiežius keliaus papamobiliu į Kauno arkikatedrą. Vakarop Vilniuje žmonės sutikti Šventąjį Tėvą kviečiami į Lukiškių aikštę ir į kelią nuo Lukiškių aikštės iki nunciatūros.