„Lietuvos geležinkeliai“ – pagrindinis popiežiaus Pranciškaus vizito vežėjas
Rug­sė­jo 22–23 die­no­mis Lie­tu­vo­je vyk­sian­tis po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus vi­zi­tas ti­kin­čiuo­sius su­kvies į du pa­grin­di­nius ša­lies mies­tus – Vil­nių ir Kau­ną. Į vi­są sa­vait­ga­lį čia vyk­sian­čius su­si­ti­ki­mus su po­pie­žiu­mi žmo­nės ga­lės pa­to­giai ke­liau­ti „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ trau­ki­niais – tam ne tik ko­re­guo­ja­mi tvar­ka­raš­čiai, bet ir ski­ria­mi pa­pil­do­mi sąs­ta­tai, sa­ko­ma įmo­nės pra­ne­ši­me spau­dai.

Dvi dienas vyksiančio popiežiaus Pranciškaus vizito metu kryptimi Vilnius-Kaunas-Vilnius planuojama pervežti daugiau kaip 20 tūkst. žmonių – tai rekordinis skaičius keleivių, per dvi dienas vyksiančių vienu maršrutu.

„Popiežiaus vizitas – istorinė akimirka visai šaliai. Siekiame, kad kuo daugiau žmonių į susitikimus su Šventuoju Tėvu galėtų vykti viešuoju transportu, išvengdami automobilių parkavimo problemų, tad šiuo laikotarpiu į Kauną ir Vilnių važiuos didžiausio sąstato traukiniai, intensyvus eismas vyks ir naktį. Suvaldyti tokį procesą – sudėtingas iššūkis, džiaugiuosi, kad „Lietuvos geležinkelių“ komanda geba susitelkti ir pasiekti įkvepiančių rezultatų“, – rekordinį vežimą komentuoja „Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius Mantas Bartuška.

Rugsėjo 22 d. vyks popiežiaus susitikimas su jaunimu Vilniuje, rugsėjo 23 d. – šv. Mišios Kauno Santakoje. Prie abiejų įvykių „Lietuvos geležinkeliai“ priderino traukinių tvarkaraščius – traukiniai važiuos ir naktimis, ir ankstyvą rytą, kad norintieji galėtų suspėti į svarbiausias susitikimo su popiežiumi akimirkas.

„Popiežiaus vizitas – didelė šventė Lietuvos žmonėms. Vizito dienomis „Lietuvos geležinkelių“ traukiniai bus pilni džiaugsmo piligrimų, kurie važiuos ne tik ta pačia kryptimi, bet ir tuo pačiu tikslu – susitikti popiežių Pranciškų“, – sako LVK Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto generalinis sekretorius kun. Saulius Rumšas.

Informacija apie bilietų į traukinius prekybos pradžią bus paskelbta vėliau.

Rugsėjo 22-ąją, šeštadienį, Vilniuje popiežių bus galima sutikti S. Daukanto aikštėje, prie Aušros Vartų, kelyje nuo Aušros Vartų į Katedros aikštę, kur vyks Jaunimo susitikimas, o po jo – kelyje į Apaštalinę nunciatūrą. Sekmadienį po šv. Mišių Kauno Santakos parke popiežius keliaus papamobiliu į Kauno arkikatedrą. Vakarop Vilniuje žmonės sutikti Šventąjį Tėvą kviečiami į Lukiškių aikštę ir į kelią nuo Lukiškių aikštės iki nunciatūros.