Vokietijos užsienio reikalų ministrą gabenusiam lėktuvui sprogo padanga
Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bės lėk­tu­vas, dėl ku­rio ge­di­mo lap­kri­tį kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel vė­la­vo į Di­džio­jo dvi­de­šim­tu­ko (G-20) su­si­ti­ki­mą Ar­gen­ti­no­je, pir­ma­die­nį, per pir­mą skry­dį po ke­tu­ris mė­ne­sius tru­ku­sio re­mon­to, vėl su­si­dū­rė su tech­ni­nė­mis prob­le­mo­mis – spro­go jo padanga

.

Nors Vokietijos užsienio reikalų ministrą Heiko Maasą (Heiką Masą) atskraidinęs orlaivis „Konrad Adenauer“ saugiai pasiekė Niujorką, tačiau leidžiantis sprogo viena jo padanga.

Lėktuvą teko nutempti į stovėjimui skirtą vietą, o H. Maasas praleido savo pirmuosius darbotvarkės susitikimus, Vokietijai perimant pirmininkavimą Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai, pranešė tuo pačiu lėktuvu skridęs naujienų agentūros AFP korespondentas.

Teko atidėti vokiečių diplomatijos vadovo pasirodymą su Prancūzijos užsienio reikalų ministru Jeanu-Yvesu Le Drianu (Žanu-Yvu Le Drianu), o Saugumo Tarybos posėdžio dėl humanitarinės pagalbos darbuotojų apsaugos atidarymas įvyko be H. Maaso.

Parskraidinti ministrą į Vokietiją iš Kelno buvo išsiųstas oro pajėgų (Luftwaffe) lėktuvas „Airbus A340“.

H. Maasą į Niujorką atskraidinęs lėktuvas lapkritį pakilęs skrydžiui į Argentiną dėl gedimo buvo priverstas nutūpti Kelne. Dėl šio incidento A. Merkel pavėlavo į G-20 viršūnių susitikimą Buenos Airėse.

Tuo tarpu Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris (Frankas-Valteris Šteinmejeris) sausio pabaigoje dėl panašių priežasčių buvo įstrigęs Etiopijoje, o plėtros ministras Gerdas Muelleris (Gerdas Miuleris) metų pradžioje dėl lėktuvo problemų turėjo atšaukti kelionę į Namibiją.

Remiantis oficialiais duomenimis, nuo 2016 iki 2018 metų iš 1 743 vyriausybės narių skrydžių 21 buvo atšauktas arba atidėtas dėl techninių gedimų.

Berlynas ruošiasi artimiausiais metais įsigyti atnaujinti savo senstančią oro flotilę ir įsigyti naujų lėktuvų.