Vokietijos ultradešiniajai partijai AfD skirta per 400 tūkst. eurų bauda
 Vo­kie­ti­jos ul­tra­de­ši­nia­jai par­ti­jai „Al­ter­na­ty­va Vo­kie­ti­jai“ (AfD) ša­lies par­la­men­tas an­tra­die­nį sky­rė dau­giau kaip 400 tūkst. eu­rų bau­dą už ne­tei­sė­tą lė­šų pri­ėmi­mą per re­gio­ni­nius rin­ki­mus, pra­ne­šė par­la­men­to ad­mi­nis­tra­ci­ja.

Partijos bendrapirmininkis Joergas Meuthenas ir kitas jos aukšto rango narys, Guido Reilis, 2016 ir 2017 metais gavo pinigų iš Šveicarijos reklamos agentūros „Goal AG“.

Vokietijos partijoms draudžiama finansuoti savo kampanijas lėšomis, gaunamomis ne iš Europos Sąjungos.

Išnagrinėjusi padėtį parlamento valdyba nurodė skyrusi 402 900 eurų baudą. Ši suma yra trigubai didesnė už neteisėtai priimtų pinigų sumą.

J. Meuthenas ir G. Reilis yra pagrindiniai AfD kandidatai į Europos Parlamentą, artėjant gegužę vyksiantiems rinkimams.

Šiai kraštutinių dešiniųjų partijai gresia daugiau baudų, nes šiuo metu aiškinamasi, ar viena iš jos lyderių – Alice Weidel– irgi gavo apie 132 tūkst. eurų iš vieno šaltinio Šveicarijoje.

Prieš šešerius metus įkurta AfD, didžiausia šalies opozicinė partija, yra nusistačiusi prieš daugiakultūriškumą, islamą ir kanclerės Angelos Merkel „išdavikišką“ imigracijos politiką.

„Alternatyva Vokietijai“ 2017 metais supurtė šalies politinę areną, per visuotinius rinkimus gavusi 12,6 proc. balsų ir pirmąkart užėmusi dešimtis vietų Bundestage.