Vokietijoje dėl grasinimų susprogdinti bombas evakuotos kelių miestų merijos
Vo­kie­ti­jo­je dėl elek­tro­ni­nių laiš­kų su gra­si­ni­mais su­sprog­din­ti bom­bas an­tra­die­nį bu­vo eva­kuo­tos ke­lių mies­tų me­ri­jos, pra­ne­šė po­li­ci­ja.

Policija patvirtino, kad buvo paveiktos Chemnico, Augsburgo, Kaizerslauterno, Getingeno, Noinkircheno ir Rendsburgo merijos.

Pareigūnai tikrino rajonus, kuriuose yra šie pastatai, o po kelių valandų pavojus visuose miestuose buvo atšauktas.

Kas atsiuntė grasinimus, kol kas neaišku.

Evakuacijos kai kur taip pat paveikė eismą, įskaitant Getingeno miestą, kur viešasis transportas buvo nukreiptas aplink meriją. Augsburge kai kurie tramvajai ir autobusai buvo sustabdyti.

Kiek anksčiau per 100 grasinamų elektroninių laiškų įtariami kraštutinių dešiniųjų šalininkai nusiuntė kai kuriems advokatams, politikams, žurnalistams ir net vienai popžvaigždei.

Kai kuriuose elektroniniuose laiškuose buvo grasinama susprogdinti bombas ar kitaip nužudyti, arba giriamasi turint įprastų ir biologinių ginklų, pranešė žiniasklaida.

Nacionalinį tyrimą koordinuojantys Berlyno prokurorai sakė gavę pranešimus apie daugiau kaip 100 grasinimų. Nė vienu iš šių atvejų bombų nebuvo rasta.