Vietoj Astanos keliausime į Nursultaną
Ka­zachs­ta­no par­la­men­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė per­va­din­ti ša­lies sos­ti­nę As­ta­ną il­ga­me­čio ša­lies va­do­vo Nu­rsul­ta­no Na­zar­baye­vo gar­bei.

„Astana nuo šiol oficialiai pervadinta Nursultanu“, – po balsavimo parlamente paskelbė valstybinė naujienų agentūra „Kazinform“.