Už nusavintą turtą Ukrainos įmonei „Ukrnafta“ iš Rusijos priteisė 44 mln. dolerių
Tarp­tau­ti­nis ar­bi­tra­žas Švei­ca­ri­jo­je įpa­rei­go­jo Ru­si­ją Ukrai­nos bend­ro­vei „Ukr­naf­ta“ su­mo­kė­ti 44 mln. JAV do­le­rių dy­džio kom­pen­sa­ci­ją už jos tur­to anek­suo­ta­me Kry­me nu­sa­vi­ni­mą.

„2019 metų balandžio 12 dienos nutartimi tarptautinis arbitražas „Ukrnafta“ naudai priteisė iš Rusijos Federacijos 44,455 mln. JAV dolerių kompensaciją už „Ukrnafta“ investicijų Krymo teritorijoje nusavinimą, taip pat daugiau kaip 3,5 mln. JAV dolerių bylinėjimosi išlaidų“, – teigiama „Ukrnafta“ pranešime.

Jame taip pat pažymima, jog pagal arbitražo nutartį palūkanos nuo šios sumos skaičiuojamos nuo 2014 metų balandžio 22 dienos, dabar jos viršija 5,5 mln. JAV dolerių.

2014-ųjų pavasarį Rusijai nuo Ukrainos jėga atplėšus Krymą, „Ukrnafta“ neteko 16-os ten turėtų degalinių. Ukrainos bendrovė, vadovaudamasi Ukrainos ir Rusijos tarpvyriausybine sutartimi dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos, kreipėsi į tarptautinį arbitražą, kuris nusprendė, jog ši byla turi būti nagrinėjama Šveicarijoje. Rusija nesėkmingai bandė tokį sprendimą užginčyti.

Didžiausios Ukrainos naftos gavybos įmonės „Ukrnafta“ 50 proc. ir vieną akciją valdo valstybė per nacionalinį energetikos holdingą „Naftogaz“, o likusios akcijos priklauso privačiam kapitalui.