Ukrainos deputatė Nadija Savčenko paleista iš areštinės
Ukrai­no­je an­tra­die­nį iš areš­ti­nės bu­vo pa­leis­ti są­moks­lu su­reng­ti te­ro­ro ak­tą kal­ti­na­mi de­pu­ta­tė Na­di­ja Sav­čen­ko ir de­ry­bas dėl ap­si­kei­ti­mo be­lais­viais or­ga­ni­za­vęs tar­pi­nin­kas Vo­lo­dy­my­ras Ru­ba­nas.

Teismas vėlų pirmadienį nusprendė nepratęsti jiems skirto arešto.

Valstybės perversmą tariamai planavusi įvykdyti N. Savčenko buvo kalinama nuo praėjusių metų kovo 23 dienos. Diena anksčiau Aukščiausioji Rada patenkino generalinio prokuroro Jurijaus Lucenkos prašymą ją suimti ir patraukti atsakomybėn.

Sąmokslu nužudyti prezidentą Petro Porošenką kaltinamas V. Rubanas buvo suimtas 2018-ųjų kovo 8 dieną, kai savo automobiliu neteisėtai gabeno daugybę ginklų ir šaudmenų per vadinamąją „pilkąją zoną“, skiriančią Rusijos palaikomų separatistų kontroliuojamą teritoriją nuo likusios Ukrainos dalies.