Ukrainiečių nacionalistai Kijeve apmėtė policininkus žaislinėmis kiaulėmis
Ukrai­nie­čių na­cio­na­lis­tų or­ga­ni­za­ci­jų ša­li­nin­kai per šeš­ta­die­nio ak­ci­ją Ki­je­vo cen­tre rei­ka­la­vo nu­baus­ti už ko­rup­ci­ją ir ša­lies gy­ny­bai bei sau­gu­mui ski­ria­mų lė­šų grobs­ty­mą at­sa­kin­gus as­me­nis, o at­ėję prie pre­zi­den­tū­ros ten sto­vė­ju­sius po­li­ci­jos par­ei­gū­nus sim­bo­liš­kai ap­mė­tė žais­li­nė­mis kiau­lai­tė­mis.

Žurnalistų tyrime dėl neteisėtų schemų gynybos pramonės sektoriuje figūruoja buvęs Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (SNBO) sekretoriaus pirmasis pavaduotojas Olehas Hladkovskis, kurio pavardė anksčiau buvo Svinarčukas. „Svinia“ ukrainietiškai reiškia kiaulę.

Po nacionalistų akcijos parlamentaras Andrijus Bileckis paskelbė, kad kitą šeštadienį planuojamas naujas protestas, nes Ukrainos prezidentas Petro Porošenka esą nereaguoja į protestuotojų reikalavimus nubausti už korupciją gynybos pramonės sektoriuje atsakingus asmenis.

Tuo tarpu prezidentūros spaudos tarnyba šeštadienį paskelbė, kad P. Porošenka pasirašė įsaką, kuriuo pradedamas taikyti SNBO kovo 6 dienos sprendimas „Dėl gynybos pramonės komplekso reformavimo ir valstybinio gynybos užsakymo vykdymo skaidrumo didinimo“.

SNBO sprendimu, vyriausybė per mėnesį turi pasitelkdama tarptautinius ekspertus organizuoti valstybinio koncerno „Ukroboronprom“ ir jo įmonių auditą, o apie jo rezultatus informuoti visuomenę.

SNBO taip pat rekomendavo Generalinei prokuratūrai, Ukrainos saugumo tarnybai (SBU), Ukrainos nacionaliniam kovos su korupcija biurui ir Valstybiniam tyrimų biurui patikrinti ir įvertinti žiniasklaidos paviešintus faktus.

Praėjusį mėnesį vienas nepriklausomas ukrainiečių leidinys paskelbė tyrimą, kuriame sakoma, kad P. Porošenkai artimi asmenys kontrabanda gabeno iš Rusijos karinės įrangos detales.

Tyrime sakoma, kad O. Hladkovskis ir jo sūnus tiesiogiai dalyvavo toje schemoje ir kad prie šių neteisėtų machinacijų prisidėjo „Ukroboronprom“ vadovas Pavlo Bukinas.

Pats P. Porošenka toje praturtėjimo schemoje nedalyvavo, tačiau Kijevo tiriamosios žurnalistikos grupė „Bihus.info“ tvirtino, jog prezidentas ją ignoravo, kad apsaugotų O. Hladkovskį.

Anksčiau šį mėnesį P. Porošenka atleido iš SNBO savo artimą sąjungininką O. Hladkovskį, bandydamas atsiriboti nuo šio korupcijos skandalo, kilusio likus kiek mažiau nei mėnesiui iki rinkimų.