Ukraina prieš prezidento rinkimus mokosi atremti rusų kibernetines atakas
Ukrai­nos sau­gu­mo tar­ny­bos SBU būs­ti­nė­je dau­giau nei de­šimt vie­tos ir Va­ka­rų sau­gu­mo eks­per­tų ke­liuo­se di­de­liuo­se ekra­nuo­se ste­bi si­mu­liuo­tą ki­ber­ne­ti­nę at­aką iš už­sie­nio. Vyks­ta pa­si­ren­gi­mas ko­vo 31-ąją ša­ly­je įvyk­sian­tiems itin svar­biems pre­zi­den­to rin­ki­mams.

Bendrų Europos Sąjungos (ES) ir Ukrainos kibernetinio saugumo pratybų metu vakariečiai apsimeta programišiais, puolančiais šalies vyriausiąją rinkimų komisiją, o ukrainiečiai siekia juos neutralizuoti.

Praėjusią savaitę Kijeve surengtose pratybose dalyvavo apie šimtą ekspertų. Šie mokymai – viena iš priemonių, siekiant užkirsti kelią Rusijos kišimuisi į prezidento rinkimus.

Pasak Ukrainos saugumo pareigūnų, pastaraisiais mėnesiais užregistruojama vis daugiau paskirstyto atsisakymo aptarnauti (DDoS) atakų ir vadinamojo fišingo (phishing) bandymų, kuriais siekiama patekti į ministerijų ir kitų valstybės struktūrų kompiuterius.

„Rusija rengia kibernetines atakas, kad kuo labiau pakenktų,“ – sakė aukštas SBU kontržvalgybos pareigūnas Aleksandras Klimčiukas.

Rusija kaltinama kišimusi į rinkimus Jungtinėse Valstijose bei ES, ir Vakarai įtaria, kad Maskva sieks paveikti Ukrainos rinkimų rezultatus, vykdydama dezinformacijos kampanijas žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir kituose kanaluose.

Manoma, kad įsilaužėlių atakas ir kišimąsi į rinkimus palaiko Rusijos karinė žvalgyba GRU. Maskva tokius kaltinimus neigia.

Neseniai įkurtos Ukrainos rinkimų darbo grupės (Ukrainian Election Task Force) atstovas Jakubas Kalensky mano, kad Kremlius neremia jokio konkretaus kandidato, bet siekia apkritai diskredituoti artėjančius rinkimus.

„Tai tarsi vyras, negalintis susitaikyti su tuo, kad žmona nusprendė, jog nebenori su juo gyventi – gerai, tuomet aš tave primušiu, – naujienų agentūrai AFP sakė jis. – Tai Vladimiras Putinas.“

Kijevo ir Maskva santykiai subyrėjo į šipulius, kai 2014-asais per Maidano revoliuciją buvo nuversta Kremliaus palaikoma valdžia, o Rusija keršydama aneksavo Krymą ir parėmė separatistų sukilimą Rytų Ukrainoje.

Nuo to laiko konfliktas jau pareikalavo apie 13 tūkst. žmonių gyvybių.