Turkijos prezidento partija pirmauja vietos valdžios rinkimuose, rodo pirmi rezultatai
Tur­ki­jos pre­zi­den­to Re­ce­po Tayyi­po Er­do­ga­no val­dan­čio­ji par­ti­ja pir­mau­ja po sek­ma­die­nį įvy­ku­sių vie­tos val­džios rin­ki­muo­se, ku­riuos ly­de­ris vaiz­da­vo kaip ko­vą dėl ša­lies iš­li­ki­mo, ro­do anks­ty­vie­ji bal­sų skai­čia­vi­mo re­zul­ta­tai.

Šis balsavimas taip pat laikomas autoritariško R. T. Erdogano valdymo svarbiu išbandymu, Turkijai išgyvenant staigų ekonomikos sulėtėjimą.

Valstybinis transliuotojas TRT pranešė, kad islamiškų šaknų turinti R. T. Erdogano Teisingumo ir plėtros partija (AKP) gavo beveik 47,5 proc. balsų, suskaičiavus balsalapius apie 35 proc. iš daugiau kaip 194 tūkst. apylinkių. Ankstyvieji rezultatai taip pat rodo, kad pagrindinė opozicijos partija gavo 31 proc. balsų.

Balsavimą temdė kai kur prasiveržęs smurtas: šalyje mažiausiai du žmonės žuvo ir dar dešimtys buvo sužeisti.

Neoficialių galutinių rezultatų tikimasi sulaukti vėlai sekmadienį.