Trumpas vėl užsipuolė R. Muellerio ataskaitą
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas penk­ta­die­nį kal­bė­da­mas per te­le­vi­zi­ją vėl pa­mė­gi­no dis­kre­di­tuo­ti pla­tų ty­ri­mą dėl jo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos šta­bo įta­ria­mų ry­šių su Ru­si­ja, pa­si­ro­džius pra­ne­ši­mams, kad ne­tru­kus ga­li bū­ti pa­vie­šin­ta šio ty­ri­mo at­as­kai­ta.

Specialiajam prokurorui ir buvusiam Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktoriui Robertui Muelleriui beveik prieš dvejus metus pradėjus vykdyti tyrimą D. Trumpas nuolat tvirtino, kad tai yra „raganų medžioklė“ ir „pramanas“.

Penktadienį duodamas interviu televizijai „Fox“ valstybės vadovas pavadino R. Muellerio komandos darbą „nesąmoningu“.

Tyrėjai aiškinasi, ar D. Trumpas ir jo 2016 metų rinkimų kampanijos štabas palaikė neteisėtus ryšius su Kremliumi.

R. Muelleris jau yra nustatęs, kad rusų agentai mėgino pakreipti rinkimus D. Trumpo naudai. Be to, paaiškėjo, jog prezidentas tai pačiais metais Maskvoje tarėsi dėl potencialaus didelio masto nekilnojamo turto sandorio, nors anksčiau šį faktą neigė.

Vis dėlto kol kas neaišku, ar prokurorai aptiks kokių nors tvirtų įrodymų, kurie leistų susieti D. Trumpą su Rusijos įtakos kampanija. Specialusis prokuroras taip pat nagrinėja kaltinimus, kad D. Trumpas mėgino patrukdyti vykdyti teisingumą sunkindamas tyrėjams darbą.

Pranešama, kad R. Muellerio ataskaita artimiausiu metu bus įteikta generaliniam prokurorui Williamui Barrui. Vėliau W. Barras, kurį politikai smarkiai spaudžia paskelbti tyrimo išvadas, spręs, kokią dalį medžiagos galima paviešinti.

Interviu „Fox“ D. Trumpas dar kartą pažėrė abejonių dėl R. Muellerio darbo teisėtumo ir pavadino jį „žmogumi, už kurį niekas nebalsavo – jis rašys apie mane ataskaitą“.

„Žmonės su tuo nesitaikys“, – pareiškė D. Trumpas.

Prezidentas taip pat atmetė jam mestus kaltinimus dėl trukdymo vykdyti teisingumą: „Nebuvo jokio sąmokslo – tai pramanas. Bet jis (D. Trumpas) trukdė kovoti su šiuo pramanu. Ką? Pagalvokite apie tai minutėlę.“