Trumpas sukritikavo dėl Muellerio tyrimo abejojančius demokratus
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas šeš­ta­die­nį su­kri­ti­ka­vo de­mo­kra­tus, iš­sa­kiu­sius abe­jo­nių dėl spe­cia­lio­jo pro­ku­ro­ro Ro­ber­to Muel­le­rio at­lik­to ty­ri­mo, per ku­rį ne­bu­vo ap­tik­ta įro­dy­mų, kad vals­ty­bės va­do­vas prieš rin­ki­mus bu­vo su­si­mo­kęs su Mask­va.

„Kodėl Kongrese dirbantiems radikaliai nusiteikusiems kairuoliams demokratams turėtų būti leista pratęsti ir peržiūrėti dvejus metus trukusį ir 35 mln. dolerių kainavusį Muellerio tyrimą, nenustačiusį sąmokslo su Rusija, jei tikrą nusikaltimą padarė sukčiuvienė Hillary, DNC (Demokratų nacionalinis komitetas) ir parsidavėliški farai?“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas, užsiminęs apie savo varžovę per rinkimus demokratę Hillary Clinton.

Jis pridūrė, kad sprendimą dėl reikalavimo pratęsti tyrimą „priims generalinis prokuroras Williamas Barras“.

Kovo mėnesį specialiojo prokuroro komanda parengė ataskaitą dėl numanomo Rusijos kišimosi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus ir pateikė ją W. Barrui. Šis pareiškė Kongresui, kad tyrėjai nerado jokių įrodymų, jog D. Trumpo rinkimų štabas buvo „susimokęs arba koordinavo veiksmus“ su Rusijos vyriausybe, siekdamas paveikti rinkimus.

Maskva tokius kaltinimus kategoriškai atmeta.

Vis tik Demokratų partija ir toliau spaudžia Teisingumo departamentą kaip įmanoma greičiau paviešinti ataskaitą. Daugelis demokratų nepaisant R. Muellerio išvadų yra įsitikinę, kad D. Trumpas buvo susimokęs su Rusija.

Praėjusią savaitę W. Barras pareiškė, kad vis dar pasiruošęs balandžio viduryje paviešinti R. Muellerio ataskaitą. Spėjama, kad bus publikuota suredaguota šio dokumento versija, iš kurios bus išbraukti tam tikri įslaptinti duomenys.