Theresa May: parlamento paramos nepakanka trečiam balsavimui dėl „Brexit“ sutarties
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės prem­je­rė The­re­sa May pir­ma­die­nį par­eiš­kė, jog par­la­men­te „vis dar ne­pa­kan­ka par­amos“, kad bū­tų ga­li­ma su­reng­ti tre­čią bal­sa­vi­mą dėl „Bre­xit“ su­si­ta­ri­mo.

„Šiuo metu vis dar nepakanka paramos Bendruomenių Rūmuose, kad susitarimas būtų sugrąžintas trečiam balsavimui“, – parlamente pareiškė premjerė.

Ji tebesitiki, kad situacija per šią savaitę dar pasikeis.

„Toliau diskutuoju su kolegomis visuose (Bendruomenių) Rūmuose telkdama paramą, kad galėtume šią savaitę surengti balsavimą“, – sakė ji.

Pasak Th. May, vyriausybė skirs laiko parlamentarų debatams ir balsavimams dėl „Brexit“ alternatyvų ieškant plano, kurį paremtų dauguma parlamentarų.

Tačiau ji perspėjo, kad tai būtų „nepageidaujamas precedentas“, kuriuo būtų „sugriauta mūsų demokratinių institucijų pusiausvyra“.

„Skeptiškai vertinu tokį indikacinių balsavimų procesą, – sakė ji. – Kai anksčiau bandėme tokį dalyką, tai duodavo prieštaringų rezultatų arba neduodavo jokių rezultatų.“

Praėjus beveik trejiems metams po referendumo, kuriame britai nubalsavo už išstojimą iš Europos Sąjungos, bloko lyderiai praėjusią savaitę perėmė „Brexit“ grafiko kontrolę, kad išvengtų chaotiško išstojimo šio mėnesio pabaigoje sutrikdant didžiausią pasaulyje prekybos bloką ir labai pakenkiant JK.