Theresa May nepraranda vilčių susitarti
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May šeš­ta­die­nį iš­kė­lė ga­li­my­bę ket­vir­tą kar­tą mė­gin­ti pra­stum­ti par­la­men­te sa­vo su­de­rin­tą „Bre­xit“ su­tar­tį, di­dė­jant ti­ki­my­bei, kad po ma­žiau kaip dvie­jų sa­vai­čių ša­lis bus pri­vers­ta chao­tiš­kai pa­lik­ti Eu­ro­pos Są­jun­gą be jo­kio su­si­ta­ri­mo.

Bendruomenių Rūmai penktadienį vėl tvirtai atmetė Th. May siūlomą sutartį, nors reikšmingai mažesne balsų persvara negu per kitus du balsavimus sausį ir anksčiau šį mėnesį.

„Manome, kad geriausias būdas išpildyti referendumą – užtikrinti šią sutartį“, – šeštadienį visuomeninio transliuotojo BBC radijui sakė Konservatorių partijos pirmininkas Brandonas Lewisas.

Th. May atstovas spaudai savo ruožtu penktadienį atkreipė dėmesį, kad nepaisant naujo pralaimėjimo įstatymų leidėjų palaikymas sutarčiai didėja.

„Bent jau einame teisinga kryptimi“, – sakė jis.

Parlamentas pirmadienį ketina vėl balsuoti dėl galimų sutarties pakeitimų, galinčių atverti kelią priimti šį dokumentą. Tarp svarstomų variantų yra pasiūlymas pritarti glaudesniems Jungtinės Karalystės ekonominiame ryšiams su Europos Sąjunga išstojus iš bloko.

Vyriausybė nusistačiusi prieš bet kokius jos „Brexit“ strategijos pakeitimus, o Th. May penktadienį pabrėžė, kad bet kokie nauji scenarijai galimi tik pritarus jos išstojimo sutarčiai.

Išstojimo sutartis numato ilgą pereinamąjį laikotarpį, per kurį Britanija faktiškai išlaikys status quo, kad suteiktų asmenims ir verslo įmonėms laiko prisitaikyti prie būsimų JK ir ES santykių.

Nacionalinės vienybės vyriausybė?

Praėjus beveik trejiems metams po istorinio „Brexit“ referendumo išstojimo procesas yra įstrigęs smarkiai nesutariant vyriausybei ir parlamentui.

Penktadienį tūkstančiai prie Vestminsterio rūmų susirinkusių vėliavomis mojavusių protestuotojų kaltino įstatymų leidėjus išdavus „Brexit“ idėją atidėliojant išstojimą. Kai kurie laikė plakatus su užrašais „Sugrąžinkite mūsų karalystę“ ir „Išlaisvinkite Britaniją dabar“.

Prisiekę „Brexit“ šalininkai Th. May partijoje yra nusistatę prieš siūlomą sutartį, nes mano, kad ji nebūtų pakankama ryšiams su Briuseliu nutraukti. Tuo metų kiti pageidauja glaudesnių ryšių su bloku, panašių į palaikomus Norvegijos arba Šveicarijos.

Kai kurie pageidauja, kad „Brexit“ apskritai būtų atšauktas.

Konservatorių parlamentarė Nicky Morgan (Niki Morgan), buvusi ministrė, sakė BBC radijui, kad siekiant išeiti iš šios aklavietės gali tekti sudaryti nacionalinės vienybės vyriausybę.

„Per mūsų istoriją yra buvę laikotarpių, kai turėdavome nacionalinės vienybės vyriausybę arba koaliciją dėl kokio nors labai specifinio klausimo“, – aiškino ji.

Didėjanti kieto „Brexit“ tikimybė

Pagal pirminį planą Britanija turėjo išstoti iš ES kovo 29-ąją, „Brexit“ šalininkų anksčiau pakiliai vadintą „nepriklausomybės diena“. Tačiau parlamentą ištikus paralyžiui Th. May praeitą savaitę paprašė Europos lyderių suteikti šiek tiek daugiau laiko.

Dabar jai teks paaiškinti, ką ketinama daryto toliau, Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Donaldui Tuskui sušaukus balandžio 10-ąją nepaprastąjį ES viršūnių susitikimą Briuselyje.

ES yra suteikusi Londonui galimybę iki balandžio 12-osios apsispręsti, ir dabar lieka dvi tikėtinos galimybės: arba Britanija išstoja be jokio susitarimo, arba sutinka procesą ilgam pratęsti, kad galėtų parengti naują išstojimo strategiją.

Premjerė sakė, kad būtų „nepriimtina“ prašyti rinkėjų dalyvauti gegužę vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose.

Tuo metu parlamento nariai ne kartą atmetė galimybę išstoti be sutarties, baimindamiesi ekonomikos kracho, galinčio ištikti, jeigu Britanija nutrauks ryšius su savo artimiausia prekybos partnere, neturėdama jokio plano.

Vis dėlto toks žingsnis šiuo metu yra vienintelis teisiškai apibrėžtas scenarijus.

Po trečiojo balsavimo Londone dėl „Brexit“ sutarties Airijos premjeras Leo Varadkaras (Lio Varadkaras) pareiškė, kad kietasis „Brexit“ tampa „didėjančia tikimybe“.