TBT atsisakė tirti galimus karo nusikaltimus Afganistane. Donaldas Trumpas tai vadina pergale
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas penk­ta­die­nį pa­svei­ki­no Tarp­tau­ti­nio bau­džia­mo­jo teis­mo (TBT) tei­sė­jų spren­di­mą at­mes­ti sa­vo vy­riau­sio­sios pro­ku­ro­rės pra­šy­mą pra­dė­ti ty­ri­mą dėl ka­ro nu­si­kal­ti­mų Af­ga­nis­ta­ne ir pa­va­di­no tai „per­ga­le“.

„Tai yra didelė tarptautinė pergalė, ne vien tiems patriotams, bet ir įstatymo viršenybei“, – pranešime sakė D. Trumpas.

Dėl galimo tyrimo, susijusio su JAV karių veiksmais per kruviną konfliktą Afganistane po 2003 metų, JAV panaikino prokurorei Fatou Bensoudai išduotą vizą.

2017 metų pabaigoje Gambijos pilietė F. Bensouda paprašė teisėjų duoti jai leidimą tirti įtariamus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui Afganistane, kuriuos vykdė Talibano, Afganistano vyriausybė ir tarptautinės sąjungininkų pajėgos, įskaitant JAV karius.

JAV niekada neprisijungė prie 2002 metais įsteigto TBT ir nepripažįsta jo jurisdikcijos Amerikoje. Vašingtonas tvirtina, jog TBT kelia grėsmę jo nacionaliniam suverenumui.

Be to, pasak Vašingtono, Jungtinės Valstijos turi numačiusios savo griežtų teisinių priemonių prieš nusižengusius karius.

Penktadienį teisėjai paskelbė, kad „nepaisant fakto, jog visi atitinkami reikalavimai, susiję su jurisdikcija ir priimtinumu, buvo įgyvendinti... dėl dabartinių aplinkybių Afganistane... sėkmingo tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo galimybės yra ypač ribotos“.

Nuo pirminio tyrimo pradžios 2006 metais praėjo nemažai laiko. Tęsiant tyrimą „nepakankamas politikų bendradarbiavimas su prokurorais“ būtų dar menkesnis, nurodė teisėjai.

Šiam teismui, kurio biudžetas yra ribotas, taip pat pirmiausia reikia galvoti apie lėšų skyrimą procesams, kurių „sėkmė yra labiau tikėtina“, sakoma pranešime.