Talino meru išrinktas Kazachstane gimęs korėjietis Kolvartas
Ta­li­no me­ru ket­vir­ta­die­nį bu­vo iš­rink­tas dau­gu­mą mies­to ta­ry­bo­je tu­rin­čios Cen­tro par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Mih­hai­las Kol­var­tas (Mi­chai­las Kel­ver­tas) – Ka­zachs­ta­ne gi­męs ru­sa­kal­bis ko­rė­jie­tis.

Jo kandidatūrą palaikė 45 miesto savivaldybės tarybos nariai, „prieš“ balsavo 25 nariai.

Po kovo 3-ąją vykusių visuotinių rinkimų ankstesnis Estijos sostinės meras Taavi Aasas (Tavis Asas) perėjo dirbti į šalies parlamentą.

Kazachstano mieste Kyzylordoje gimęs M. Kolvertas aktyviai rūpinosi rusų kalbos apsauga Estijoje ir šalies sporto plėtra. 2010 metais jis buvo išrinktas į Rusiškų mokyklų tarybą, kurios tikslas – išsaugoti Estijoje mokymą rusų kalba. 2011 metais M. Kolvertas buvo paskirtas Talino mero pavaduotoju jaunimo, sporto, kultūros, integracijos ir švietimo reikalams.

1992 metais jis įkūrė Estijos tekvondo sąjungą.

Po balandžio 6-ąją pasibaigusių Centro partijos derybų dėl koalicijos su konservatyviąja partija „Isamaa“ („Tėvynė“) ir Konservatyviąja liaudies partija (EKRE), per rinkimų kampaniją pasisakiusiomis už mokymo rusų kalba panaikinimą, M. Kolvertas sakė: „Turime koalicijos sutartį, nenumatančią Pagrindinių mokyklų ir gimnazijų įstatymo pakeitimų – tai yra, nėra perėjimo prie estų kalbos. Taip pat esama tam tikros pažangos pilietybės klausimu. Negalėjau nebalsuoti už šią koalicijos sutartį.“