Talibanas sučiupo 58 afganų saugumo pajėgų narius
Ta­li­ba­nas su­čiu­po 58 af­ga­nų sau­gu­mo pa­jė­gų na­rius po ke­lias die­nas tru­ku­sių ko­vų, kai de­šim­tys Af­ga­nis­ta­no ka­rių bu­vo pri­vers­ti trum­pam pa­si­trauk­ti į kai­my­ni­nę Turk­mė­ni­ją, , pir­ma­die­nį pa­skel­bė Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja.

Tai naujausias smūgis Afganistano saugumo pajėgoms. Ministerijos pareiškimas pasirodė po pranešimų apie kovas Badgiso provincijos Morgabo rajone, šalies šiaurės vakaruose, netoli sienos su Turkmėnija.

„Deja, 58 sienos apsaugos kariai yra sučiupti priešų, – sakoma Gynybos ministerijos žinutėje socialiniame tinkle „Twitter“. – Paieškos operacijos tęsis, kol juos išvaduosime.“

Ministerija taip pat nurodė, kad 58 sienos apsaugos kariai buvo „grįžę namo iš Turkmėnijos“. Tačiau atstovas filmuotoje medžiagoje, kuri buvo paskelbta drauge su žinute, sako, kad jie „buvo grįžę į tarnybą“.

Anksčiau Badgiso provincijos gubernatoriaus atstovas Jamshidas Shahabi sakė, kad kai kurie saugumo pajėgų nariai „taktikos sumetimais atsitraukė“ per sieną į Turkmėniją.

Pasak atstovo, kautynės truko 10 dienų, per jas žuvo 13 saugumo pajėgų narių, o dar 15 buvo sužeisti. Naujienų agentūra AFP negalėjo patikrinti šių skaičių.

Sekmadienį Talibanas pareiškė minimame rajone sučiupęs 72 saugumo pajėgų narius.

Kariai į nelaisvę pateko kelios dienos po naujausio JAV ir Talibano derybų rato Dohoje, Vašingtonui toliau ieškant išeities iš beveik 18 metų trunkančio karo.

Afganistano vyriausybė skundėsi, kad nėra įtraukiama į derybas, o daugelis afganų baiminasi, kad per ankstyvas JAV pasitraukimas galėtų nulemti tam tikros Talibano valdžios sugrįžimą.