Suomija svarsto kairiųjų ir dešiniųjų koaliciją „be populistų“
Suo­miai po sek­ma­die­nio rin­ki­mų at­ei­nan­tiems ket­ve­riems me­tams ga­li ti­kė­tis pla­čios ir ne­veiks­min­gos koa­li­ci­nės vy­riau­sy­bės, ne­di­de­le pers­va­ra lai­mė­ju­siems so­cial­de­mo­kra­tams pir­miau­sia sten­gian­tis ne­pri­leis­ti prie val­džios la­bai su­stip­rė­ju­sių an­tii­mig­ra­ci­nių po­pu­lis­tų, sa­ko ana­li­ti­kai.

Sekmadienio rinkimuose ieškota ženklų, kaip euroskeptiškiems populistams ir nacionalistams gali sektis kitą mėnesį rengiamuose rinkimuose į Europos Parlamentą. Daug kas mano, kad jie gali reikšmingai sustiprėti ir radikaliai keisti Europos Sąjungos politiką migracijos, šeimų ir aplinkosaugos klausimais.

Suomijos politikams bandant susitaikyti su rinkimų rezultatais, didysis pirmadienio klausimas – kokį vaidmenį atliks kraštutinių dešiniųjų antiimigracinė Suomių partija, daugiau nei padvigubinusi savo vietų parlamente skaičių. Šiai partijai vadovauja griežtosios linijos nacionalistas Jussi Halla-aho.

Socialdemokratų partija laimėjo rinkimus surinkusi 17,7 proc. balsų ir gaus 40 mandatų 200 vietų parlamente, bet Suomių partija, sulaukusi 17,5 proc. rinkėjų paramos, turės 39 mandatus.

J. Halla-aho suomių žiniasklaidai pirmadienį sakė nenorintis kartoti klaidų, kurias jo partija padarė 2015 metais, kai prisidėjo prie vyriausybės ir buvo priversta leistis į kompromisus imigracijos ir ES politikos srityse.

„Mes buvome lankstūs dėl netinkamų dalykų, – sakė jis didžiausiam šalies laikraščiui „Helsingin Sanomat“. – Man neatrodo įmanoma, kad Suomių partija dalyvautų vyriausybėje, kuri nebūtų aiškiai įsipareigojusi mažinti humanitarinę migraciją.“

Per rinkimų kampaniją J. Halla-aho šalininkams sakė norintis, kad atvykstančių pabėgėlių skaičius sumažėtų „beveik iki nulio“.

Tai, regis, tiesiogiai prieštarauja Socialdemokratų partijos manifeste įrašytam pažadui sušvelninti sąlygas Suomijoje esantiems pabėgėliams pasikviesti šeimos narius iš savo šalių.

Socialdemokratų lyderis Antti Rinne anksti pirmadienį žurnalistams sakė, kad bendradarbiavimas su Suomių partija „atrodo mažai tikėtinas“.

Nors J. Halla-aho sakė, kad būtų suinteresuotas vidaus reikalų ministro, atsakingo už imigraciją, postu, jis keliuose interviu taip pat optimistiškai kalbėjo apie perspektyvą būti opozicijoje.

Jis žurnalistams sakė, kad smarkiai padidėjus jo partijos vietų parlamente skaičiui nuo 17 iki 39 – vos vienu mažiau nei socialdemokratų – partija galės daryti įtaką bet kokioms būsimoms diskusijoms dėl imigracijos, nepriklausomai nuo to, ar ji dirbs vyriausybėje.

„Žinoma, jie išsigando prarasti rinkėjus, kurie ateina pas mus, – sakė jis „Helsingin Sanomat“. – Būtų gan keista, jei jie kokiu nors būdu į tai neatsižvelgtų.“