Suomija išardė tarptautinį pedofilų tinklą
Suo­mi­ja tre­čia­die­nį pa­skel­bė iš­ar­džiu­si šio­je ša­ly­je įsi­kū­ru­sį tarp­tau­ti­nį pe­do­fi­lų tink­lą, in­ter­ne­te pla­ti­nu­sį iš­nau­do­ja­mų vai­kų at­vaiz­dus.

Šalies Nacionalinis tyrimų biuras nurodė, kad penki suomiai įtariami priklausymu šiam tinklui, kuris siuntinėjo išnaudojimo, įskaitant išžaginimus, vaizdo įrašus. Kai kada šie vaizdai būdavo tiesiogiai transliuojami.

2004–2018 metais veikusio tinklo nariai taip pat įtariami dalijęsi vaikų pornografija, įskaitant vaizduojančią kraštutinį smurtą.

Visos aukos yra 6–15 metų suomiai, sakoma žiniasklaidos pranešimuose.

17-oje šalių tyrimą vykdžiusi policija nurodė, kad kai kurios aukos prieš išnaudojimą būdavo apsvaiginamos narkotikais.

Kai kurioms aukoms būdavo rodomi pornografiniai vaizdai, bet „blogiausiais atvejais apsvaiginti vaikai būdavo žaginami po 10 valandų“, sakė policijos komisarė Sanna Springare.

Manoma, kad pagrindinis įtariamasis prižiūrėjo išnaudojimo filmavimą. Pasak pareigūnų, tyrėjai jo namuose konfiskavo daugiau kaip 400 valandų trukmės vaikų pornografijos vaizdo įrašų.