Sudane perversmas: prezidentas buvo priverstas atsistatydinti
Du aukš­to ran­go Su­da­no par­ei­gū­nai ket­vir­ta­die­nį nu­ro­dė, kad il­ga­me­tis pre­zi­den­tas Oma­ras al Bas­hi­ras bu­vo pri­vers­tas at­sis­ta­ty­din­ti, bet nu­ma­no­mo per­vers­mo ap­lin­ky­bės kol kas ne­aiš­kios.

Pareigūnai sakė, kad kariuomenė dabar veda derybas dėl pereinamojo laikotarpio vyriausybės suformavimo. Aukštus postus vyriausybėje ir kariuomenėje užimantys šaltiniai, kalbėjęsi su naujienų agentūra „The Associated Press“, prašė neviešinti jų vardų, nes jie nėra įgalioti bendrauti su žiniasklaida.

Šią informaciją jie suteikė kariuomenei ruošiantis paskelbti „svarbų pranešimą“ ir pasirodžius pranešimų apie perversmą prieš prezidentą, 30 metų vadovavusį šaliai, bet dabar tapusį masinių gatvės protestų taikiniu.

Pareigūnai atsisakė patikslinti, kokia dabar yra padėtis. O. al Bashiro dabartinė buvimo vieta nežinoma.

Be to, įvykių liudininkai sakė naujienų agentūrai AFP matę, kaip kariai surengė reidą su O. al Bashiro valdančiąja Nacionalinio kongreso partija (NKP) siejamos grupės būstinėje Chartume.

Pasak jų, kariai ketvirtadienį ryte įsiveržė į „Islamo judėjimo“, NKP ideologinio sparno, biurą.