Sankt Peterburgo karo akademijoje per sprogimą sužeisti trys žmonės
Sankt Pe­ter­bur­ge vei­kian­čio­je vie­no­je ka­ro aka­de­mi­jo­je an­tra­die­nį de­to­na­vus ne­nus­ta­ty­tam sprog­me­niui bu­vo su­žeis­ti trys žmo­nės, in­for­ma­vo Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja.

Anksčiau žiniasklaida citavo šaltinius, sakiusius, kad A. Možaiskio karo akademijos viename iš korpusų sprogus šaudmeniui buvo sužeisti keturi kariūnai.

„Per sprogimą traumų patyrė trys žmonės, – patikslino Gynybos ministerija. – Nukentėjusiems suteikta būtinoji medicinos pagalba. Jų gyvybei pavojus negresia.“

Ministerijos duomenimis, apvalkalo neturintis sprogstamasis užtaisas detonavo apie 13 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku vienoje iš akademijos administracinio pastato tarnybinių patalpų.

Pasak kariškių, įvykio vietoje dirba akademijos vadovybės atstovai ir teisėsaugos pareigūnai.

Rusijos antrajame pagal dydį mieste veikianti A. Možaiskio akademija ruošia specialistus šalies aerokosminėms pajėgoms, oro erdvės gynybos daliniams, Generalinio štabo karinės topografijos valdybai ir kitoms institucijoms.