Rusijos Tyrimų komitetas pradeda tyrimą dėl Dmitrijų Jazovą nuteisusių Lietuvos teisėjų
Ru­si­jos Ty­ri­mų ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Lie­tu­vos tei­sė­jų, nu­tei­su­sių bu­vu­sį so­vie­tų gy­ny­bos mi­nis­trą už akių ir sky­ru­sių jam de­šim­ties me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.

„Rusijos Tyrimų komitetas pradėjo procedūrinį patikrinimą, susijusį su Lietuvos teismo teisėjais, paskelbusiais neteisingą nuosprendį Dmitrijui Jazovui“, – pranešė komiteto atstovė Svetlana Petrenko žurnalistams.

Anksčiau trečiadienį Vilniaus apygardos teismas pripažino D. Jazovą ir buvusį KGB pareigūną Michailą Golovatovą kaltais dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui už dalyvavimą sovietų agresijoje Vilniuje 1991 metų sausio 13-ąją.

Trijų teisėjų kolegija 94 metų D. Jazovui už akių skyrė 10 metų laisvės atėmimo bausmę, buvusiam KGB karininkui M. Golovatovui skirta 12 metų nelaisvės.

1991 metų sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių.

Sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.