Rusijos policija Tiumenėje nukovė du teroro atakas planavusius IS narius
Ru­si­jos po­li­ci­ja per ko­vos su te­ro­riz­mu ope­ra­ci­ją Tiu­me­nė­je Va­ka­rų Si­bi­re nu­ko­vė du „Is­la­mo vals­ty­bės“ (IS) ko­vo­to­jus, pla­na­vu­sius te­ro­ro at­akas ša­ly­je, pra­ne­šė Na­cio­na­li­nis an­ti­te­ro­ris­ti­nis ko­mi­te­tas (NAK).

Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) Tiumenės regiono skyrius „gavo informacijos, kad du ginkluoti tarptautinės teroristinės organizacijos IS šalininkai yra apsistoję viename privačiame name Timenėje ir planuoja vykdyti teroro atakas“, penktadienį vakare naujienų agentūrai „Interfax“ nurodė NAK informacijos centras.

Pareigūnai nusprendė įvykdyti kontrteroristinę operaciją ir įvesti atitinkamą teisinį režimą tame Tiumenės rajone, nurodė NAK.

IS šalininkai buvo apsistoję šiame privačiame name Timenėje, kur planavo vykdyti teroro atakas./ Scanpix nuotrauka

„Po pasiūlymo sudėti ginklus ir pasiduoti teroristai pradėjo šaudyti taikydamiesi į teisėsaugos agentūrų darbuotojus ir per kilusį susišaudymą buvo nukauti. Apie aukas tarp teisėsaugos pareigūnų ar civilių nepranešama“, – nurodoma pareiškime.

Įvykio vietoje tęsiasi paieška ir tyrimas, tyrėjai surado du šautuvus ir dvi bombas.