Rusijos FSB šnipinėjusiam Dmitrijui Kozlovui – 3,5 metų įkalinimo
Es­ti­jos teis­mas sky­rė pus­ket­vir­tų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę Dmi­tri­jui Koz­lo­vui, pri­pa­žin­tam kal­tu dėl šni­pi­nė­ji­mo Ru­si­jos fe­de­ra­li­nei sau­gu­mo tar­ny­bai (FSB), penk­ta­die­nį in­for­ma­vo Es­ti­jos sau­gu­mo po­li­ci­ja (Ka­Po).

Penktadienį paskelbtoje KaPo metinėje ataskaitoje sakoma, kad įtarimai Estijos ir Rusijos pilietybę turinčiam D. Kozlovui buvo pareikšti 2018 metų lapkritį.

Dokumente taip pat nurodoma, kad kovo 20-ąją Tartu apygardos teismas skyrė D. Kozlovui 3,5 metų įkalinimo už ryšių, galėjusių padaryti didelės žalos Estijos Respublikai, palaikymą.

FSB užverbavo D. Kozlovą slapta bendradarbiauti, siekiant gauti konfidencialios informacijos apie sienos apsaugos tarnybas, jų objektus, darbuotojus, transporto priemones, technologijas ir darbo režimą, nurodė KaPo.