Rusija: Vilniaus apygardos teismo nuosprendis dėl 1991-ųjų įvykių – politiškai motyvuotas
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nuo­spren­dis Ru­si­jos pi­lie­čiams dėl 1991 me­tų įvy­kių yra po­li­tiš­kai mo­ty­vuo­tas, grįs­tas ma­ni­pu­lia­vi­mu fak­tais, tre­čia­die­nį par­eiš­kė Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

„Šio proceso metu buvo pažeisti pagrindiniai teisingumo principai, visų pirma susiję su nuostata, kad teisės normos negali galioti atgaline tvarka“, – sakoma trečiadienį ministerijos svetainėje paskelbtuose komentaruose.

Rusijos užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad teismas ignoravo liudijimus, paneigiančius sovietų karių kaltę dėl civilių gyventojų mirties.

„Valdžios bandymas žongliruoti akivaizdžiais faktais, atliekant teismines manipuliacijas, tik atspindi Lietuvos dabartinės valdžios destruktyvų požiūrį į Rusiją“, – sakoma komentare.

Pasak Rusijos URM, teismo „šališkumą ir politinę motyvaciją“ rodo draudimas teisme dalyvauti Rusijos ambasados Vilniuje diplomatams ir žiniasklaidos atstovams.

„Mes ir toliau teiksime visą būtiną paramą ir pagalbą rusams, tapusiems teismo savivalės aukomis“, – nurodė ministerija.

Vilniaus apygardos teismas trečiadienį buvusį sovietų gynybos ministrą Dmitrijų Jazovą ir dar daugiau kaip 60 buvusių sovietų pareigūnų pripažino kaltais dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų už dalyvavimą sovietų agresijoje Vilniuje 1991 metų sausio 13-ąją.

Trijų teisėjų kolegija 94 metų D. Jazovui už akių skyrė 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Prokurorai siūlė jį ir dar penkis kaltinamuosius bausti griežčiausia bausme – laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

Buvusį sovietų armijos Vilniaus garnizono vadą Vladimirą Uschopčiką teismas nuteisė 14 metų laisvės atėmimo bausme, buvusiam KGB karininkui Michailui Golovatovui skirta 12 metų nelaisvės.

Nuosprendis paskelbtas 67-iems Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos piliečiams, jiems skirtos bausmės nuo ketverių iki 14 metų.

Nukentėjusiaisiais šioje byloje pripažinti beveik 700 asmenų, liudytojais apklausti maždaug tūkstantis žmonių.

Rusija atmetė Lietuvos prašymą byloje apklausti buvusį Sovietų Sąjungos vadovą Michailą Gorbačiovą.

1991 metų sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių.

Sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.