Rusija palengvino alkoholio išvežimą į užsienį
Iš Ru­si­jos as­me­ni­niam po­rei­kiui iš­ve­ža­mų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ne­be­rei­kės dek­la­ruo­ti šios ša­lies mui­ti­nė­je, pra­ne­šė Ru­si­jos eko­no­mi­nės plė­tros mi­nis­te­ri­ja.

Taip nusprendė ekonominės plėtros ministro Maksimo Oreškino vadovaujama vyriausybinė apsaugos priemonių užsienio prekyboje, muitų tarifų ir netarifinio reguliavimo komisija.

Šią savaitę posėdžiavusi komisija nutarė išbraukti alkoholinius gėrimus iš asmeninių reikmių kategorijai nepriskiriamų prekių sąrašo, kurias už Eurazijos ekonominės sąjungos (EAES) ribų išvežantys fiziniai asmenys privalo deklaruoti.

„Tuo siekiama mažinti nereikalingus apribojimus, panaikinti prievolę EAES valstybių piliečiams muitinėje deklaruoti asmeniniam poreikiui išvežamą alkoholio produkciją“, – teigiama ministerijos pranešime.

EAES vienija Rusiją, Baltarusiją, Kazachstaną ir Armėniją.