Rumunijos prezidentas ragina surengti referendumą dėl teismų sistemos reformos
Ru­mu­ni­jos cen­tro de­ši­nės pa­žiū­rų pre­zi­den­tas Klau­sas Io­han­ni­sas ket­vir­ta­die­nį par­agi­no su­reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl kai­rio­sios pa­krai­pos vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­tos kon­tro­ver­siš­kos teis­mų sis­te­mos re­for­mos, ku­riai jis pats ne­pri­ta­ria.

Skaitydamas per televiziją transliuotą pareiškimą valstybės vadovas pabrėžė, kad valdančioji Socialdemokratų partija (PSD) „tęsia puolimą prieš teismų sistemą, pradėtą jiems atėjus į valdžią“.

Jis pasiūlė rengti plebiscitą gegužės 26-ąją – tą pačią dieną, kai Rumunijoje vyks Europos Parlamento rinkimai.

Viena labiausiai korumpuotų ES narių laikoma Rumunija jau ne kartą ginčijosi su Briuseliu dėl PSD pasiūlyto reformų paketo, kuris, Europos Komisijos nuomone, trukdys kovai su korupcija.

Sausio mėnesį K. Iohannisas užsipuolė vyriausybę dėl teisingumo ministro Tudorelio Toadero pasirašyto įsako, leidusio po 2014 metų už korupciją nuteistiems asmenims apskųsti jiems paskelbtus nuosprendžius.

Tuomet K. Iohannisas pavadino tą įsaką mėginimu apginti PSD vadovą Liviu Dragnea (Livijų Dragnią), kuriam draudžiama dirbti ministro pirmininko poste dėl teistumo.

Ketvirtadienį prezidentas apkaltino ministrų kabinetą „netinkamai ir pernelyg dažnai“ naudojant tokius įsakus.

„Teisingumas yra nacionalinio intereso klausimas, ir žmonės turi teisę spręsti, ar jie norėtų, ar nenorėtų, kad korupcija taptų valstybės politika“, – pareiškė jis.

Rumunijos lyderis šią savaitę taip pat diskutavo su pilietinės visuomenės grupėmis ir teisėjais, koks konkrečiai turėtų būti klausimas ant referendumo biuletenio, tačiau ketvirtadienį jis neatskleidė, kas buvo nuspręsta.

PSD tokiam plebiscitui nepritaria, o vietos žiniasklaida pranešė, kad vyriausybė artimiausiomis dienomis galbūt mėgins priimti teisės aktus, kurie įpareigotų rengti balsavimą atskirose balsavimo apylinkėse, o ne tose, kur bus renkami europarlamentarai.

Manoma, jog tokiu atveju būtų sunkiau pasiekti 30 proc. rinkėjų aktyvumą, būtiną, kad referendumas būtų pripažintas įvykusiu.