Rasistinių komentarų pažėręs Australijos senatorius apmėtytas kiaušiniais
Kraš­tu­ti­nių de­ši­nių­jų pa­žiū­rų Aus­tra­li­jos se­na­to­rius šeš­ta­die­nį tu­rė­jo bū­ti su­tram­dy­tas ap­sau­gos dar­buo­to­jų, kai smo­gė kumš­čiu jau­nam vy­rui, svie­du­siam į po­li­ti­ką kiau­ši­nį už jo įžei­džia­mus ko­men­ta­rus apie iš­puo­lį prieš me­če­tes Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos mies­te Kraist­čer­če.

Kvynslando valstijos senatorius Fraseris Anningas sulaukė tarptautinio pasmerkimo dėl savo mėginimo suversti kaltę už 49 musulmonų maldininkų gyvybes nusinešusią ataką problemoms dėl imigracijos.

Kilus šiam skandalui vienas jaunas vyras, kurio vardas nebuvo atskleistas, sviedė kiaušinį į F. Anningą per spaudos konferenciją Melburne. Tuomet įtūžęs politikas kelis kartus smogė šiam vyrui kumščiu į veidą, kol jį sustabdė kitas vyras, iš pažiūros – apsaugos darbuotojas.

Penktadienį F. Anningas paskelbė pareiškimą, kad ataką prieš maldininkus Kraistčerče nulėmė masinė musulmonų imigracija į Naująją Zelandiją.

Australijos premjeras Scottas Morrisonas pareiškė, kad, kad F. Anningo komentarai yra „pasibaisėtini“, „bjaurūs“ ir „neturintys vietos Australijoje. Vyriausybės vadovas pažadėjo, kad abi pagrindinės partijos sieks, kad senatoriui būtų pritaikytos drausminės priemonės.

F. Anningas buvo išrinktas 2017-aisiais dėl Australijos proporcinės balsavimo sistemos ypatybių, nors tik 19 rinkėjų jam skyrė pirmumo taškų.

Abejojama, ar jis bus perrinktas per kitą balsavimą, veikiausiai įvyksiantį ateinančią gegužę.