PSO: per mūšius Libijoje žuvo 121, sužeisti beveik 600 žmonių
Tri­po­ly­je nuo ta­da, kai ka­riuo­me­nės va­das Kha­li­fa Haf­ta­ras anks­čiau šį mė­ne­sį pra­dė­jo vyk­dy­ti ka­ri­nę kam­pa­ni­ją, ku­rios tiks­las yra pe­rim­ti Li­bi­jos sos­ti­nės kon­tro­lę, 121 žmo­gus žu­vo ir 561 bu­vo su­žeis­tas, sek­ma­die­nį pra­ne­šė Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO).

Libijai skirtoje PSO paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ organizacija nurodo, kad į Tripolį siunčia vis daugiau medicinos priemonių ir darbuotojų. Ji taip pat pasmerkė „besikartojančius išpuolius prieš sveikatos priežiūros darbuotojus ir jų automobilius“ per mūšius, kurie prasidėjo balandžio 4 dieną.

Kh. Haftaro pajėgos, kontroliuojančios didelę teritoriją šalies rytuose, ignoruoja tarptautinės bendruomenės raginimus nutraukti mūšius su Jungtinių Tautų remiamos Libijos vyriausybės pajėgomis.

JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuras skelbia, kad dėl mūšių savo namus turėjo palikti daugiau nei 13 500 žmonių, o daugiau nei 900 žmonių gyvena prieglaudose.

„Trys medikai žuvo nuo šrapnelių; jie taip pat sugadino penkis greitosios pagalbos automobilius“, – nurodo biuras.

Abi pusės kovoja ne tik ant žemės. Kasdien vykdomi antskrydžiai, priešininkai apsikeičia kaltinimais dėl to, kad taikomasi į civilius.

Padėtis šioje Šiaurės Afrikos valstybinėje yra nerami nuo tada, kai NATO remiamos pajėgos 2011 metais nuvertė Libijos diktatorių Muammarą Gaddafį. Vėliau susikūrė daug atskirų sukarintų grupuočių, kurios siekia valdžios.

Kh. Haftaras remia administraciją, įsikūrusią rytinėje Libijos dalyje, ir atsisako pripažinti JT remiamą Libijos vyriausybę, kuriai vadovauja Fayezas al-Sarrajas.