Protestuotojai reikalauja Serbijos prezidento atsistatydinimo
Ser­bi­jo­je opo­zi­ci­jos ša­li­nin­kams šeš­ta­die­nio va­ka­rą įsi­ver­žus į vals­ty­bi­nės te­le­vi­zi­jos būs­ti­nę Belg­ra­de, ša­lies pre­zi­den­tas Alek­sand­ras Vu­či­čius sek­ma­die­nį pa­ža­dė­jo gin­ti įsta­ty­mus ir tvar­ką.

Prezidento spaudos konferencijos metu prie sostinės centre esančios prezidentūros susirinkę trūkstančiai demonstruotojų reikalavo A. Vučičiaus atsistatydinimo.

Pranešama apie susirėmimus su riaušių policija, kuri panaudojo ašarines dujas prieš protestuotojus, pažadėjusius sustoti į gyvą grandinę aplink prezidentūrą ir neišleisti A. Vučičiaus iš pastato. Provyriausybinė televizija „Pink TV“ parodė nuotrauką, kurioje prezidentas žaidžia šachmatais su vidaus reikalų ministru – matyt, prezidentūroje.

Policijos pareigūnai teigė buvę užpulti, o vidaus reikalų ministras pareiškė, jog būtina kuo greičiau imtis „teisnių priemonių“ prieš protesto lyderius. Pranešama, kad keli demonstruotojai buvo sulaikyti.

Minia skandavo: „Su juo baigta!“. Toks šūkis buvo naudojamas per 2000-ųjų spalio sukilimą, kai buvo nuverstas tuometinis Serbijos prezidentas Slobodanas Miloševičius.

Per televiziją transliuotoje kalboje A. Vučičius ne kartą išvadino opozicijos lyderius „fašistais, chuliganais ir vagimis“.

„Daugiau smurto nebus, – tvirtino jis. – Serbija yra demokratinė šalis, teisinė valstybė, ir Serbija žinos, kaip reaguoti“.

„Jei jei čia įsilauš, aš jų lauksiu,“ – pareiškė prezidentas, kurio teigimu, protestuoti prie prezidentūros susirinko vos apie tūkstantį žmonių.

„Jie mano, kad jie, tūkstantis jų, turi teisę nuspręsti šalies likimą,“ – sakė jis.

Šeštadienio vakarą riaušių policija iš valstybinės televizijos būstinės Belgrade išvesdino šimtus žmonių, tarp jų – opozicijos lyderius, kurie buvo įsiveržę į pastatą, norėdami išsakytų kritiką, jų nuomone, labai šališkam transliuotojui.

Tai buvo pirmas didelis incidentas po ne vieną mėnesį trukusių taikių protestų prieš populistą A. Vučičių. Protestuotojai reikalauja jo atsistatydinimo, laisvų rinkimų ir žiniasklaidos bei daugiau demokratijos.

Protestų banga prasidėjo, kai lapkričio mėnesį buvo sumuštas vienas opozicionierius.

A. Vučičius, anksčiau buvęs ekstremalus nacionalistas, tvirtina norintis atvesti Serbiją į Europos Sąjungą.