Prie Rusijos ambasados Kijeve atidarytas Nemcovo skveras
Ki­je­vo me­ras Vi­ta­li­jus Klyč­ko penk­ta­die­nį ati­da­rė Ukrai­nos sos­ti­nė­je skve­rą, pa­va­din­tą 2015 me­tais Mask­vo­je nu­žu­dy­to ru­sų opo­zi­cio­nie­riaus Bo­ri­so Ne­mco­vo var­du.

„Šiandien Ukrainos sostinėje atidarome skverą, pavadintą Ukrainos didelio draugo, garsiojo Rusijos opozicijos politiko Boriso Nemcovo vardu. Nemcovas dažnai lankydavosi Ukrainoje ir mylėjo Ukrainą“, – penktadienį V. Klyčko citavo Kijevo merija.

Ši žalioji erdvė yra šalia Rusijos ambasados.

„Nemcovas griežtai kritikuodavo Rusijos Federacijos veiksmus Ukrainos atžvilgiu, smerkė Krymo aneksiją, skelbdavo apie Rusijos karių buvimą Donbase. Jis buvo žmogus, kuris palaikydavo ir sirgdavo už mūsų šalį, linkėjo Ukrainai sėkmės“, – pridūrė V. Klyčko.

Skvero pervadinimo bei atminimo lentelės atidengimo ceremonijoje dalyvavo nužudyto politiko dukra Žana Nemcova, įsteigusi B. Nemcovo fondą.

Anot jos, įrengti lentelę skvere pasiūlė šis fondas, o jos maketą sukūrė rusų architektai.

Vienas aršiausių Rusijos valdžios kritikų B. Nemcovas buvo nužudytas 2015 metų vasario 27 dieną, eidamas per tiltą, esantį labai arti Kremliaus.