Prancūzijos musulmonai supyko ant „Facebook“ ir „YouTube“
Pra­ncū­zi­jos mu­sul­mo­nų ti­kė­ji­mo ta­ry­ba (CFCM) pir­ma­die­nį pa­skel­bė ke­lian­ti by­lą in­ter­ne­to mil­ži­nėms „Fa­ce­book“ ir „You­Tu­be“, lei­du­sioms vie­šai trans­liuo­ti šio mė­ne­sio at­akas dvie­jo­se Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos me­če­tė­se.

Taryba nurodė, kad kelia ieškinį šių dviejų kompanijų Prancūzijos padaliniams už „pranešimo su smurtiniu, terorizmą skatinančiu turiniu ar (pranešimo), kurio pobūdis tikriausiai rimtai pažeidžia žmogaus orumą ir kurį galėjo matyti nepilnamečiai, transliavimą“, sakoma ieškinyje, kurio tekstą matė naujienų agentūra AFP.

Prancūzijoje už tai gali būti skiriama įkalinimo trejiems metams bausmė ir 75 tūkst. eurų bauda.

„Facebook“ nurodė, kad „greitai pašalino“ transliaciją, kurioje matėsi, kaip baltųjų viršenybės šalininkas kovo 15 dieną dviejose Kraistčerčo miesto mečetėse nužudė 50 žmonių.

Vis dėlto 17 minučių trukmės transliacija buvo plačiai dalijamasi per „YouTube“ ir „Twitter“, o interneto platformos turėjo daug darbo šalindamos pakartotinai skelbiamas šiurpias scenas.

CFCM, atstovaujanti keliems milijonams Prancūzijos musulmonų, sakė, kad „Facebook“ minimą vaizdo medžiagą pašalino 29 minutės po transliacijos pradžios.

Didžiosios interneto platformos pažadėjo per automatizuotas sistemas ir žmonių vykdomu stebėjimu suvaržyti dalijimąsi smurtiniais vaizdais ir kitokiu nederamu turiniu, bet kritikai sako, kad tai neveikia.

Interneto platformos bendradarbiavo plėtodamos technologiją, filtruojančią vaikų pornografiją, bet nesuvienijo jėgų dėl smurtinio turinio.

JAV Atstovų Rūmų Krašto saugumo komitetas praėjusią savaitę paragino „Facebook“, „YouTube“, „Microsoft“ ir „Twitter“ vadovus paaiškinti „šiurpios“ Naujosios Zelandijos medžiagos plitimą internete.

Šis komitetas pažymėjo, jog „itin svarbu“ filtruoti tokius smurtinius vaizdus.