Popiežius neleidžia bučiuoti savo žiedo, nes nenori platinti mikrobų, paaiškino Vatikanas
Po­pie­žius Pra­nciš­kus ne­no­ri leis­ti žmo­nėms bu­čiuo­ti sa­vo žie­do, nes ven­gia mi­kro­bų pla­ti­ni­mo, ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė Va­ti­ka­nas, rea­guo­da­mas į in­ter­ne­te iš­pla­tin­tą vaiz­do įra­šą, ku­ria­me ma­ty­ti, kaip pon­ti­fi­kas trau­kia ran­ką nuo ją pa­bu­čiuo­ti sie­kian­čių mal­di­nin­kų.

Vaizdo įrašas buvo padarytas pirmadienį, argentiniečių kilmės popiežiui lankantis Italijos Loreto mieste, kur jis susitiko su keliomis dešimtimis parapijiečių.

Kai kurie jų tiesiog lenkė galvas arba spaudė Šventojo Tėvo ranką, tačiau buvo ir norinčių pabučiuoti jo žiedą.

Tačiau Pranciškus šypsodamasis ne kartą ją patraukė.

„Popiežius man paaiškino, kad nenori leisti žmonėms bučiuoti savo žiedą higienos sumetimais,.. kad išvengtų užkrato plitimo, kai susidaro ilgos eilės žmonių“, – ketvirtadienį sakė Vatikano atstovas Alessando Gisotti (Alesandras Džizotis).

„Jis, asmeniškai, mėgsta apkabinti žmones“, – pridūrė jis.

Minėtas vaizdo įrašas socialiniame tinkle „Twitter“ iki ketvirtadienio popietės buvo peržiūrėtas daugiau nei 11 mln. kartų.

Lorete užfiksuota scena sulaukė ir konservatyvių katalikų apžvalgininkų kritikos. Pastarieji dažnai kritikuoja popiežių dėl, jų nuomone, pernelyg liberalaus požiūrio.

Tačiau vėliau paaiškėjo, kad išplatintas įrašas yra ilgesnio įrašo fragmentas. Iš jo matyti, kad pradžioje, kol nebuvo susidariusios ilgos žmonių eilės, popiežius kantriai leido bučiuoti savo žiedą.

Kaip bebūtų, šis incidentas sukėlė diskusiją visuomenėje, kaip dera pasveikinti popiežių.

Vatikanas siūlo maldininkams nesiklaupti prieš Pranciškų ant kelių, nes jam nepriimtina ši tradicija.