Pompeo: JAV planas dėl taikos Artimuosiuose Rytuose nesirems senaisiais „kriterijais“
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Mi­ke'as Pom­peo tre­čia­die­nį lei­do su­pras­ti, kad Va­šing­to­no ruo­šia­mas pla­nas dėl tai­kos Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se ne­bus grin­džia­mas nu­sis­to­vė­ju­sio­mis nuo­mo­nė­mis to­kiais ais­tras kurs­tan­čiais klau­si­mais kaip Je­ru­za­lės sta­tu­sas ir iz­rae­lie­čių nau­sė­di­jos, teig­da­mas, kad se­na­sis po­žiū­ris bu­vo ne­sėk­min­gas.

Manoma, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija iš karto po balandžio 9 dieną įvyksiančių rinkimų Izraelyje ruošiasi pristatyti planą dėl taikos Artimuosiuose Rytuose, nors Palestinos Autonomija griežtai kritikuoja Vašingtono sprendimą pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine.

„Esu visiškai tikras, kad ankstesnės pastangos buvo nesėkmingos. Tikiu, jog tai, ką darome, padidins tikimybę, kad pasieksime rezultatų, kurie bus geresni tiek Izraelio žmonėms, tiek palestiniečių tautai“, – kalbėdamas Kongrese pabrėžė M. Pompeo.

Valstybės departamento vadovas kelis kartus neigiamai atsakė į biudžetą kontroliuojančio Atstovų Rūmų komiteto pirmininkės Nitos Lowey klausimus, ar D. Trumpo administracija laikosi prieš kelis dešimtmečius suformuotos Vašingtono pozicijos, palaikančios dviejų valstybių sprendinį izraeliečių ir palestiniečių konfliktui užbaigti.

Paklaustas, ar ruošiant taikos susitarimą, kaip įprasta, dėmesys telkiamas į sienų nustatymą, Jeruzalės abipusį pripažinimą ir statusą, izraeliečių nausėdijas Vakarų Krante ir palestiniečių pabėgėlius, M. Pompeo pareiškė, kad Jungtinės Valstijos norėtų „išplėsti šią diskusiją“.

„Ankstesnių diskusijų metu buvo daugiausia vadovautasi šiais kriterijais, ir jie nuvedė mus iki dabartinės padėties, neturinčios išeities“, – teigė amerikiečių diplomatijos vadovas.

Jis pridūrė, kad JAV planas bus „pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir realiu įvertinimu, kas leistų mums pasiekti teigiamą rezultatą“.

D. Trumpo vyriausybė tvirtai palaiko įtemptiems rinkimams besiruošiantį Izraelio dešiniųjų pažiūrų premjerą Benjaminą Netanyahu.

Atėjęs į valdžią, D. Trumpas nurodė perkelti JAV ambasadą iš Tel Avivo į Jeruzalę, uždarė Vašingtone veikusią palestiniečių atstovybę, sustabdė JAV narystę antiizraelietišku šališkumu kaltinamose Jungtinių Tautų institucijose ir nutraukė finansavimą palestiniečių pabėgėliams švietimo ir kitas paslaugas teikiančiai JT agentūrai.

Atstovų Rūmų narys iš Demokratų partijos Davidas Price'as pažėrė abejonių dėl naujos amerikiečių vyriausybės strategijos ir sarkastiškai paklausė M. Pompeo, ar palestiniečiai turėtų būti „dėkingi“.

„Ar esate tikras, kad šis kelias į priekį visiškai neatskirs ir neatstums palestiniečių?“ – klausė D. Price'as.

Šią savaitę sakydamas kalbą per JAV įsikūrusios proizraelietiškos lobistų grupės AIPAC renginį, amerikiečių ambasadorius Izraelyje Davidas Friedmanas pareiškė, kad D. Trumpas siekia taikos susitarimo, nes jis atitiktų žydų valstybės interesus.

D. Friedmano teigimu, D. Trumpo administracija supranta, kad Izraeliui grėstų „egzistencinis pavojus“, jei izraeliečių saugumo pajėgos atsisakytų Vakarų Kranto kontrolės.

„Ar galime palikti šį klausimą administracijai, kuri galbūt nesuprastų, kad Artimuosiuose Rytuose taika pasiekiama jėga, o ne tik žodžiais ant popieriaus?“, – klausė diplomatas.