Po šaudynių Naujojoje Zelandijoje turkai protestavo prie Sofijos soboro Stambule
Ke­li šim­tai de­mons­tran­tų šeš­ta­die­nį prie So­fi­jos so­bo­ro Stam­bu­le – Bi­zan­ti­jos lai­kų ka­ted­ros, ku­ri bu­vo pa­vers­ta me­če­te, o da­bar yra mu­zie­jus – pro­tes­ta­vo prieš šau­dy­nes Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos me­če­tė­se.

Protestuotojai, daugiausia islamiškų pilietinės visuomenės grupių nariai, reikalavo didingą soborą vėl paversti mečete. Šis reikalavimas buvo atsakas į penktadienio šaudynių Naujojoje Zelandijoje vykdytojo 74 puslapių „manifeste“ esą esančius žodžius, kad „Sofijos soboras išsivaduos nuo minaretų“.

Osmanų pajėgoms 1453 metais užėmus Stambulą, Sofijos soboras buvo paverstas mečete. 1935-aisiais Turkijos pasaulietiškos valstybės įkūrėjas ją pavertė muziejumi, kuriame kasmet apsilanko milijonai turistų.

Tačiau pastaruoju metu Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano vyriausybė vis dažniau raginama vėl paversti Sofijos soborą mečete.

Australijoje gimęs 28 metų Brentonas Tarrantas penktadienį per pamaldas dviejose Naujosios Zelandijos Kraistčerčo miesto mečetėse nužudė 49 maldininkus ir sužeidė dar dešimtis žmonių.