Paralelinė visata: SSRS gaivinantys rusai kaunasi su britų monarchija ir ateiviais
Aukš­čiau­sio­ji ta­ry­ba ir KGB, Ru­si­jos im­pe­ri­jos sos­to įpė­di­nis ir šim­tų kvad­ri­li­jo­nų rub­lių biu­dže­tas, ko­va prieš bri­tų mo­nar­chi­ją ir mir­ties nuo­spren­džiai ukrai­nie­čiams, se­no­vės ri­te­riai ir JAV val­dan­tys at­ei­viai... Vi­sas šis klie­de­sys tūks­tan­čių ru­sų są­mo­nė­je pui­kiau­siai su­si­dė­lio­ja į SSRS at­kū­ri­mo vi­zi­ją.

„Novaja gazeta“ žurnalistai nusprendė pasidomėti, kaip sekasi „neosovietikams“.

Kvadrilijonai rublių ir valstybės perversmai

Pirmąsias duris į paralelinę visatą žurnalistai rado Maskvoje, Visuomeninio karo ir darbo veteranų labdaros fondo patalpose, kur įsikūrė SSRS Aukščiausioji Taryba, veikianti kiek daugiau nei metai. Šios sovietinės valdžios struktūros pirmininkės pavaduotojas, buvęs verslininkas Vladimiras Kladinovas žurnalistams paporino, kad prieš 19 metų užmezgė ryšį su „aukštesnėmis jėgomis“, kurios jo griežtai paklausė, „ką jis išvis nuveikė Žemės labui?“. Po penkerių metų apmąstymų jis suprato, kad reikia atkurti SSRS.

Netrukus buvęs verslininkas Vladimiras susipažino su ekonomiste Valentina Reunova, kuri ir tapo atkurtos sovietų Aukščiausiosios Tarybos pirmininke. Partinį aktyvą pradžioje sudarė pora šimtų bendraminčių iš Permės ir Novosibirsko.

Kaip skelbia ši sovietų valdžia, ji jau vykdo savo programą: išrinkti liaudies tarybas visose buvusios SSRS šalyse ir sugrąžinti 1977 metų konstituciją („kurios niekas neatšaukė“). Tarybas jie lyg jau išrinko, tačiau atsisakė atskleisti kiek jų ir kiek jose žmonių. Kol kas aišku, kad įvykdytas bent vienas iš svarbiausių tikslų – „atremti Anglijos sosto pretenzijas į SSRS teritoriją“.

Galutinai atkurti SSRS Kladinovas ir Reunova ruošiasi galbūt net šiais metais. Todėl sumanė pradėti dalinti pasus. Pačių pasų kol kas nėra ir dalinamos tik pažymos, tačiau netrukus žadama, kad visi susimokėję maždaug po 70 eurų gaus pačius tikriausius sovietinius pasus. Kreiptis dėl pilietybės reikia į milicijos pareigūnus regionuose, tik reikia turėti omenyje, kad su dabartine Rusijos policija šie pareigūnai niekaip nėra susiję.

Dolgorukis-Simanskis Bykovas Riurikaitis Monomachas Georgijus penktasis Nikolajevičius SSRS atkūrimui pažėrė net 830 kvadrilijonų rublių.

„Neosovietikai“ žurnalistams tvirtino, kad tik šie pasai bus laikomi teisėtais, o dabartinius Rusijos pasus pavadino „erefiniais ausvaisais“, panašiais į nacių okupacijos metais veikusius dokumentus.

„Novaja gazeta“ taip pat sužinojo, kad šviesaus rytojaus piliečiai gyvens ne griuvėsiuose, o net labai turtingoje šalyje. Jos biudžetą Aukščiausiosios Tarybos vadams paaukojo dosnus Rusijos sosto įpėdinis, kurio pilnas titulas skamba taip: Dolgorukis-Simanskis Bykovas Riurikaitis Monomachas Georgijus penktasis Nikolajevičius.

Jis pats save vadina turtingiausiu žmogumi Rusijoje ir yra įsteigęs „Riuriko iš Augusto Cezario giminės“ labdaros fondą. Mecenatas pažėrė net 830 kvadrilijonų rublių. Žurnalistams paklausus, ar tai – grynieji pinigai, jiems išdidžiai atsakyta, kad „tai – sovietiniai pinigai“.

Susimokėję 70 eurų rusai gaus naujus sovietinius pasus, o kol jų laukia - gauna piliečio "spravkas"./ Vlado Dokšino/"Novaja gazeta" nuotr.

Už šias milžiniškas lėšas jau sudarytas ministrų kabinetas, kuriam trūksta vos poros narių. Tiesa, ministrų rotacija yra gana aktyvi, nes daugelis jų garbaus amžiaus ir silpnos sveikatos. Kai kurie ir nesulaukia SSRS atkūrimo.

O štai SSRS Aukščiausiojo teismo pirmininkas apiplėšimo metu nužudytas. Vadai guodėsi, kad prieš mirtį jis spėjo paskelbti nuosprendį Petro Porošenkai ir kitiems Ukrainos vadovams. Jiems skirta mirties bausmė sušaudant. Jau ruoštasi ilgametes įkalinimo bausmes skirti garsiems tautiečiams Germanui Grefui, Aleksejui Mileriui ir kitiems. Tačiau dėl teismo pirmininko mirties jie dar laimėjo šiek tiek laiko pasidžiaugti gyvenimu.

Beje, Vladimirui Putinui nuosprendžio skelbti neketinama, nes jį turės teisti visa sovietų liaudis.

Nors atkurtoji SSRS versija 2.0 – vos antrus metus skaičiuojanti „supervalstybė“, jau įvyko vienas valstybės perversmo mėginimas. Valentiną Reunovą mėgino nuversti dvi aktyvistės. Joms skirta po 13 metų belangės. Kol kas perversmo organizatorių nėra kur patupdyti, bet naujosios SSRS vadai patikino žurnalistus, kad kalėjimai atsiras jau artimiausioje ateityje.

Sovietinės profsąjungos

Kitas duris į sovietinę ateitį (arba praeitį) „Novaja gazeta“ rado Sankt Peterburge, organizacijoje „Profsojuz „Sojuza SSR“, kurios vadovas Sergejus Demkinas pasitiko žurnalistus anekdotu: „Prikelia Staliną ir klausia, ką daryti? Jis įsako sušaudyti visus Dūmos ir vyriausybės narius bei nudažyti Kremlių žaliai. O kam Kremlių dažyti žaliai dažyti, klausia jo gerbėjai.“

„Štai matote? Niekam nerūpi, kad sušaudytų parlamentarus ir ministrus“, – džiūgavo sovietinės profsąjungos vadas.

Skirtingai nuo aukščiau minėtos SSRS Aukščiausiosios Tarybos, Sergejus Demkinas neturi ambicijų valdyti sovietų valstybę, o jo organizacija apskritai šalinasi politikos.

Sovietiniai kovotojai už darbininkų teises įsikūrė biurų komplekse ir yra apsupti tokių kapitalistinių priešų, kaip „Apple“ įrenginių remonto įmonė. Pasak „Novaja gazeta“, verslo gyslelę turi ir profsąjungos vadovas. Jis pats – buvęs prekeivis nafta, o dabar sukūrė kitą planelį, labai primenantį nedidelį verslą: visi jo organizacijos nariai privalo mokėti nario mokesčius – 13 eurų stojimo mokestis ir apie 3 eurus per mėnesį. Nors mokesčiai atitinka daugelį Rusijos profsąjungų, šiuo atveju jie visgi mokami tik nominaliai veikiančiai organizacijai.

Sovietinių "profsojūzų" lyderis Sergejus Demkinas skundžiasi, kad kiti SSRS gaivintojai vilioja jo organizacijos narius. / Vlado Dokšino/"Novaja gazeta" nuotr.

Organizacija nėra formaliai registruota, tačiau deklaruota ne tik Rusijos Teisingumo ministerijoje, bet ir Maskvoje įsikūrusioje, jau aprašytoje SSRS. Taip pat, kaip ir pastarosios vadai, Sergejus Demkinas atsisakė atskleisti, kiek jo organizacijoje narių. Jos grupėje socialiniame tinkle „VKontakte“ – apie 18 000 žmonių. Vienas „Profsojuz „Sojuza SSR“ narys yra netgi tolimoje Zimbabvėje.

Beje, profsąjungos lyderis pasiskundė, kad maskviečiai SSRS vadai mėgina pervilioti jo organizacijos narius pensininkus, žadėdami jiems mokėti po 850 000 rublių pensijas. Neaišku apie kokius rublius kalbama, jei Rusijos Federacijos – tuomet tai apie 11 000 eurų. Kaip pažymi „Novaja gazeta“, narių perviliojimas yra būdingas „neosovietikų“ tipo organizacijoms ir jį lemia ne tik politinės tarpusavio kovos, bet ir noras pasipelnyti iš nario mokesčių.

Profsąjungos lyderis pasiskundė, kad maskviečiai SSRS vadai mėgina pervilioti jo organizacijos narius pensininkus, žadėdami jiems mokėti po 850 000 rublių pensijas.

Daug „raudonų veidelių“

Apie SSRS svajoja ne tik Valentinos Reunovos ir Sergejaus Demkino pasekėjai. Iš viso Rusijoje yra apie 10 tą pačią ideologiją propaguojančių organizacijų.

Vienas pirmųjų sovietijos gaivintojų dabartinėje Rusijoje – iš Taškento kilęs maskvietis odontologas Sergejus Taraskinas. Laikinai einančiu pareigas SSRS prezidentu jis save paskelbė po to, kai bankrutavo jo privati odontologijos klinika Zelenogradske (Maskvos sritis).

Pasiskelbimą prezidentu jis pagrindė 2 argumentais: 1) Belovežo susitarimai dėl SSRS išformavimo yra neteisėti; 2) niekas kitas nepretendavo į šias pareigas.

Tiesa, SSRS Aukščiausiosios Tarybos vadai jo nepripažįsta ir tvirtina, kad jokių prezidentų SSRS nereikia.

SSRS Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pavaduotojas Vladimiras Kladinovas tvirtina, kad valdo 850 kvadrilijonų rublių biudžetą. / Vlado Dokšino/"Novaja gazeta" nuotr.

Bet kuriuo atveju, Zelenogradsko odontologas netrukus sukūrė „Rusios slaviškų jėgų sąjungą“, kurioje stebuklingai „supaišė“ ne tik SSRS, bet ir Rusijos imperiją bei legendą apie piktuosius ateivius. Leidinio „Kommersant“ duomenimis, šiai organizacijai simpatizuoja apie 150 000 rusų, agitacija vykdoma per socialinius tinklus ir „YouTube“ kanalą, rengiami mokami seminarai.

Panašu, kad teisėsauga sunerimo dėl organizacijos aktyvumo – praėjusiais metais atlikta keletas kratų, vadovus bandoma patraukti atsakomybėn už viešą ekstremizmo kurstymą. Teisinis persekiojimas ne tik nesustabdė „neosovietikų“, bet net juos įkvėpė: jie ne tik tęsia agitacinę veiklą, bet dar ėmė viešinti patarimus, kaip apsiginti nuo kaltinimų ekstremizmu, prisidengiant psichikos negalia.

Kitame Rusijos gale – Sočyje veikia organizacija „Atgimęs SSRS šiandien“, ne itin sėkmingai mėginanti „šviesti“ valstybės įstaigų darbuotojus. Vladimire susibūrusios „Broliškų SSRS tautų sąjungos“ nariai leidžia laikraštį „Vladimiro Rusia“, kuriame šlovina Staliną. Maskvoje veikianti „Tikrųjų Rusios tautų sąjunga“ 2017 metais paskelbė sukūrusi naująjį SSRS himną.

Vos prieš mėnesį Vladivostoke paskelbta apie neosovietinės organizacijos „Liaudies večė (susirinkimas)“ kūrimą. Jos nariai jau surengė pirmąjį susirinkimą ir „prasimušė“ į „Komsomolskaja pravda“ radijo eterį. Tiesa, susirinkimas įvyko prekybos centre, o radijo laidoje juos atvirai išjuokė. „Liaudies večė“ iš kitų organizacijų išsiskyrė tuo, kad į standartinį Rusijos istorijos marmalą įtraukė ir mitologinį dėmenį: istoriją jie skaičiuoja nuo prieš 7500 metų įvykusio didžiojo mūšio tarp baltųjų riterių ir drakonų – reptiloidų.

Nesunku atspėti, kad vėliau baltųjų riterių ainiai tapo pavergta SSRS liaudimi, o reptiloidų palikuoniai – dabartinių JAV piliečiai.

Kaip pažymi „Novaja gazeta“, visų „neosovietikų“ organizacijų ideologija šiek tiek skiriasi, tačiau dėl vieno jos visos sutaria – dabartinė Rusijos Federacija yra neteisėta nusikalstama organizacija, okupavusi SSRS teritoriją.