Nurodyta laikinai uždaryti Al Aksos mečetę Jeruzalėje
Iz­rae­lio teis­mas sek­ma­die­nį nu­ro­dė lai­ki­nai už­da­ry­ti va­di­na­mą­jį Auk­si­nių var­tų pa­sta­tą Al Ak­sos me­če­tės komp­lek­se, ku­rį žy­dai va­di­na Šven­tyk­los kal­nu.

Pastarosiomis savaitėms dėl šio pastato naudojimo kilo susirėmimų tarp palestiniečių tikinčiųjų ir žydų policijos.

Jeruzalės magistratų teismo sprendimu, Izraelio aneksuotoje rytinėje miesto dalyje esantis pastatas turės būti uždarytas, kol tęsis su juo susijusi byla.

Šventovę administruojanti religinė organizacija „Waqf“ turi per 60 dienų pateikti atsakymą šioje byloje.

Manoma, kad Izraelis ir šventovę globojanti Jordanija tęsia diskusijas dėl Auksinių vartų pastato statuso.

Palestiniečių tikintieji eina melstis į pastatą, nepaisydami Izraelio valdžios nurodymo laikyti jį uždarytą.

Izraelis uždarė įėjimą į Auksinius vartus 2003-aisiais per antrąją palestiniečių intifadą (sukilimą) dėl jame neva veikusių kovotojų.

Palestiniečių pareigūnai tvirtina, kad priežasties laikyti pastatą uždarytą nėra, nes organizacija, dėl kurios buvo įvestas draudimas, nebeegzistuoja.

Visas Al Aksos mečetės kompleksas yra trečia pagal šventumą musulmonams vieta ir yra susijęs palestiniečių valstybingumo siekiais.

Judėjai šią vietą taip pat laiko šventa, nes tiki, kad ant Šventyklos kalno kadaise stovėjo dvi biblinės žydų šventyklos.

Žydams leidžiama lankytis šioje vietoje, bet neleidžiama joje melstis, todėl kompleksas dažnai tampa įtampos židiniu.

`